Čiastka č. 36/1989 Zb.

Vydaná dňa: 28.12.1989
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
171/1989 Zb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1972 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací 01.01.1990
172/1989 Zb. Zákon České národní rady o vyhlašování obecně závazných právních předpisů a jiných opatření orgánů České socialistické republiky ve Sbírce zákonů 01.01.1990
173/1989 Zb. Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v jejichž čele stojí člen vlády České socialistické republiky 01.01.1990
174/1989 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pravidlách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami Slovenskej socialistickej republiky (rozpočtové pravidlá) 01.01.1990
175/1989 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií 01.01.1990
176/1989 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlasovaní všeobecne záväzných právnych predpisov a iných opatrení orgánov Slovenskej socialistickej republiky v Zbierke zákonov 01.01.1990
177/1989 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zvyšuje sadzba odvodu zo zisku a sadzba dôchodkovej dane 01.01.1990
178/1989 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vydávajú vysvetlivky k colnému sadzobníku obchodného tovaru 28.12.1989
179/1989 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene vyhlášky Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 27/1977 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky geodetických a kartografických prác 01.01.1990
180/1989 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 91/1981 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky zeleniny a ovocia medzi organizáciami vnútorného obchodu a na priemyselné spracovanie 01.01.1990
181/1989 Zb. Vyhláška Správy federálnych hmotných rezerv o zmene vyhlášky č. 174/1964 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky štátnych rezerv 01.01.1990
o1/c36/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o2/c36/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o3/c36/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o4/c36/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o9/c36/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o10/c36/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
o11/c36/1989 Zb. Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.