Výsledky vyhľadávania vo Finančnom spravodajcovi: 1 814 výsledkov
...
FS - 10/2020
Dátum publikácie: 19. 10. 2020
Číslo: MF/017128/2020-721
Problematika: daňová
Ministerstvo financií Slovenskej republiky na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňových priznaní vydalo poučenie k daňovému priznaniu dane z príjmov právnickej osoby...
FS - 9/2020
Dátum publikácie: 17. 9. 2020
Číslo: MF/016278/2020-65
V záujme zabezpečenia správneho postupu pri uplatňovaní vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 289/2010 Z. z. o predkladaní údajov veriteľmi poskytujúcimi...
FS - 8/2020
Dátum publikácie: 28. 8. 2020
Číslo: MF/010175/2004-42
Ministerstvo financií SR z dôvodu potrieb aplikačnej praxe pri uplatňovaní ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie vo vzťahu k informačným technológiám mení a dopĺňa...
FS - 6/2020
Dátum publikácie: 17. 6. 2020
Číslo: MF/012833/2020-243
MF SR vydáva pokyn, ktorým sa upravuje spôsob a rozsah predkladania výsledkov finančných kontrol, auditov, výsledkov vyhodnocovania hospodárenia územnej samosprávy oznámených...
FS - 6/2020
Dátum publikácie: 16. 6. 2020
Číslo: MF/012286/2020-421
Cieľom príručky je bližšie upraviť záväzné požiadavky na rozpočtové rámce vyplývajúce zo smernice, ustanovené v ústavnom zákone č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti a...
FS - 6/2020
Dátum publikácie: 2. 6. 2020
Číslo: MF/009077/2020-411
Rozpočet verejnej správy na roky 2021 až 2023 sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy, ktoré sú Štatistickým úradom Slovenskej republiky...
FS - 5/2020
Dátum publikácie: 18. 5. 2020
Číslo: MF/011498/2020-721
Problematika: daňová
Ministerstvo financií SR na zabezpečenie jednotného postupu pri vypĺňaní daňových priznaní podľa zákona o dani z príjmov vydalo doplnenie k poučeniu na vyplnenie daňového priznania...
FS - 4/2020
Dátum publikácie: 18. 4. 2020
Číslo: MF/009754/2016-442
V nadväznosti na zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa mení a...
FS - 4/2020
Dátum publikácie: 17. 4. 2020
Číslo: MF/007222/2020-74
Opatrenie MF SR č. MF/007222/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení...
FS - 4/2020
Dátum publikácie: 16. 4. 2020
Číslo: M F/008939/2020-441
MF SR vydáva „Pokyn na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2019 pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie, podnikateľské...
...

Posledné pridané

Prameň

Problematika FS


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.