Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 22 183 výsledkov
...
Dátum publikácie: 19. 1. 2022
Autor: Ing. Iveta Ištóková
Právny stav od: 1. 1. 2021
Priznanie k dani z nehnuteľností za rok 2021 podávajú všetci tí daňovníci, ktorí ešte u príslušného správcu dane (mesto alebo obec, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza) v...
Dátum publikácie: 18. 1. 2022
Autor: Ing. Marián Faško
Právny stav od: 1. 1. 2022
Tento článok sa venuje problematike správneho pochopenia školení zamestnancami v oblasti BOZP a PO. Je možné ho chápať ako návod pre zamestnávateľov na to, aby školenia v oblasti...
Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2022
Prinášame novoročný prehľad aktualít v zdaňovaní daňou z príjmov pre nasledujúce obdobie. Pozornosť venujeme týmto okruhom: zníženie poplatku za odsúhlasenie metódy transferového...
Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: Ing. Božena Jurčíková
Právny stav od: 1. 1. 2022
Komentár k nedávnym legislatívnym úpravám daňového poriadku. Nosnou úpravou sú ustanovenia, ktorými zákonodarca upriamil svoju pozornosť na zvýšenie dobrovoľného plnenia daňových...
Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: JUDr. Klára Klabníková
Právny stav od: 26. 11. 2021
V súvislosti so zabezpečením testovania na ochorenie COVID-19 zamestnancov a osôb blízkych daňovníkom vznikajú zamestnávateľom a podnikateľom výdavky vynaložené počas obdobia...
Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: Ing. Jana Vršková
Právny stav od: 1. 1. 2021
Každá nezisková účtovná jednotka bez ohľadu na to, či má povinnosť predkladať účtovnú závierku alebo nie, je povinná uskutočniť k poslednému dňu účtovného obdobia účtovnú závierku....
Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: Ing. Jana Vršková
Právny stav od: 1. 1. 2021
V príklade sú uvedené účtovné prípady v priebehu účtovného obdobia a zostavenie účtovnej závierky v neziskovej účtovnej jednotke za rok 2021, ktorá účtuje v sústave podvojného...
Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: Ing. Jana Vršková
Právny stav od: 1. 1. 2021
Údaje v poznámkach sa uvádzajú za bežné účtovné obdobie a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie v eurách na dve desatinné miesta alebo matematicky zaokrúhlene v celých...
Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: JUDr. Klára Klabníková
Právny stav od: 1. 1. 2022
Spustením obojsmernej elektronickej komunikácie sa završuje mnohoročný proces technickej prípravy elektronických služieb pri správe daní a viackrát odsúvaná fáza digitálneho...
Dátum publikácie: 17. 1. 2022
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2022
V príspevku sa venujeme postupu pri zmene registrácie platiteľov DPH registrovaných podľa § 5 na registráciu podľa § 4 zákona o DPH a naopak – podľa toho, či ide o osobu usadenú...
...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.