Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 19 122 výsledkov
...
Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Séria monotematických štúdií, ktoré sa pokúšajú priblížiť problematiku administratívnej justície v Anglicku odbornej verejnosti v Slovenskej republike. Ich zámerom je poukázať na...
Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD.
Záver preukázaný časom a dátami nielen v Slovenskej republike hovorí, že vo vrcholovom športe uspeje iba drvivá menšina z oň sa usilujúcich mladých ľudí. Aký ďalší osud a s ako...
Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: JUDr. Martin Píry, Ph.D
Právny stav od: 1. 1. 2019
Problematika verejného záujmu je jedna z najdôležitejších a zároveň najkomplikovanejších tém v rámci správneho práva. Osobitne má tento pojem a jeho aplikácia význam v stavebnom...
Dátum publikácie: 13. 9. 2019
Autor: Ing. Valéria Jarinkovičová
Právny stav od: 1. 1. 2019
V tomto článku svoju pozornosť sústredíme najmä na problematiku obstarávania nehnuteľného majetku (s aktuálnymi zvýhodneniami) a zdaňovania príjmov z jeho predaja, a to so...
Dátum publikácie: 13. 9. 2019
Autor: JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2019
V tomto príspevku sa venujeme vybraným otázkam daňového exekučného konania, a to so zameraním na prepojenie právnej úpravy daňového poriadku so závermi rozhodovacej činnosti...
Dátum publikácie: 13. 9. 2019
Autor: Ing. Vladimír Švec
Právny stav od: 1. 9. 2014
Ako zabezpečíme kontrolu stavu bezpečnosti technického zariadenia plynového? Článok obsahuje základné definície, informáciu o tom, ako delíme technické plynové zariadenia, ktoré sú...
Dátum publikácie: 13. 9. 2019
Autor: prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.
Príspevok v prvej časti systematizuje pramene práva aplikované vo futbale. Podáva ich v hierarchii podľa stupňa právnej sily na vrchole s Ústavou Slovenskej republiky. Do tohto...
Dátum publikácie: 13. 9. 2019
Autor: Mgr. Jakub Čavoj, prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM., MA
Príspevok poukazuje na záväzok vytvoriť národnú platformu pre boj proti manipulácii športových súťaží, ktorý vyplýva Slovenskej republike z jej podpisu tzv. Macolinského dohovoru....
Dátum publikácie: 12. 9. 2019
Autor: JUDr. Peter Mihál, Mgr. Jakub Čavoj
Autori sa v príspevku zaoberajú problematikou manipulácie športových súťaží a možností jej riešenia v rámci Slovenského futbalového zväzu. Príspevok na podklade platnej úpravy...
Dátum publikácie: 12. 9. 2019
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 1. 7. 2019
Článok je určený právnickým osobám – podnikateľom, ktorým vznikajú ostatné a nebezpečné odpady alebo ktorí majú tieto odpady v držbe.Odpad je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa...
...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené