Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 19 767 výsledkov
...
Dátum publikácie: 27. 3. 2020
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 25. 3. 2020
V príspevku upozorňujeme na aktuálnu novelu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...
Dátum publikácie: 25. 3. 2020
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 3. 2020
Príspevok sa venuje spôsobu vykonania základnej finančnej kontroly počas práce z domu, práce na diaľku či počas karantény v čase mimoriadnej situácie spojenej s koronavírusom...
Dátum publikácie: 25. 3. 2020
Autor: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Pravidlá ochrany údajov (ako napríklad GDPR) nebránia opatreniam prijatým v boji proti pandémii korona vírusu. Boj proti prenosným chorobám je hodnotovým cieľom, ktorý zdieľajú...
Dátum publikácie: 23. 3. 2020
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD.
Právny stav od: 27. 12. 2019
Podnikateľov často trápi problematika správneho definovania odpadu, či ide o komunálny odpad alebo odpad z činnosti firmy, najmä ak má podobné vlastnosti. Áno, hranica medzi týmito...
Dátum publikácie: 23. 3. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 3. 2020
Pojem koronavírus alebo COVID-19 je za posledné dni ústredným pojmom rôznych diskusií a je v centre pozornosti televíznych, ale aj printových médií. Ide o veľmi diskutovanú tému...
Dátum publikácie: 23. 3. 2020
Autor: JUDr. Tatiana Mičudová
Právny stav od: 1. 3. 2020

Všetky opatrenia, ktoré boli prijaté práve v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, zasahujú aj do pracovnoprávnych vzťahov.

Dátum publikácie: 23. 3. 2020
Autor: Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, Ing. František Gilian
Právny stav od: 15. 8. 2012
Od roku 2012 majú všetci majitelia, prevádzkovatelia a správcovia budov povinnosť mať k dispozícii dokumentáciu osvedčenia požiarnych konštrukcií, ktorá je dôležitou súčasťou...
Dátum publikácie: 23. 3. 2020
Autor: doc. JUDr. Miloš Deset, PhD.
Právny stav od: 20. 3. 2020
V súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19 je relevantná aj úvaha o generálnej prevencii trestného práva a možnosťami trestného stíhania, aké poskytuje slovenské trestné právo...
Dátum publikácie: 22. 3. 2020
Autor: Mgr. Zuzana Moravčíková Kolenová
Právny stav od: 20. 3. 2020
Základné pracovnoprávne informácie pre zamestnávateľov, ako práca z domu, nariadenie dovolenky, prekážky na strane zamestnávateľa, karanténa zamestnanca, čerpanie OČR, znížený...
Dátum publikácie: 21. 3. 2020
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 3. 2020
Súčasná situácia s masívnym útlmom života v našej spoločnosti kvôli ochoreniu COVID-19 stavia samosprávy pred viaceré praktické otázky. Jednou z nich je aj to, či vôbec môže a má...
...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené