Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 19 329 výsledkov
...
Dátum publikácie: 22. 11. 2019
Autor: Ing. Dana Hanovcová
Právny stav od: 1. 7. 2018
Článok je určený manažérom komerčných firiem, ktorých predmetom podnikania je alebo majú podnikateľský plán inštalovať technológiu s používaním náterových látok, či už na báze...
Dátum publikácie: 20. 11. 2019
Autor: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2020
Zákon o dani z príjmov prešiel rozsiahlou novelizáciou, ktorá prináša úpravy vo viacerých oblastiach s pôsobnosťou od začiatku roka 2020 a neskôr. K najdôležitejším patrí zavedenie...
Dátum publikácie: 19. 11. 2019
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2020
Zmeny zákona o DPH účinné od 1. 1. 2020 reagujú predovšetkým na novú smernicu Rady EÚ. Zavádzajú novú právnu úpravu tzv. call-off stock režimu a upravujú reťazové transakcie v...
Dátum publikácie: 18. 11. 2019
Autor: JUDr. Ondrej Beracka
Právny stav od: 30. 11. 2019
Obce majú už tretím rokom možnosť na svojich územiach zavádzať miestny poplatok za rozvoj. Jeho význam sa často kritizuje. Faktom však ostáva, že mnoho obcí k jeho aplikácii...
Dátum publikácie: 14. 11. 2019
Autor: Ing. Lucia Sandtner
Právny stav od: 1. 1. 2019
Podnikateľské situácie prinášajú momenty, kedy, predovšetkým z hľadiska opatrnosti, dochádza k vystavovaniu a následnej úhrade predfaktúr, ktoré sú vystavené pred dodaním tovaru,...
Dátum publikácie: 14. 11. 2019
Autor: Ing. Jaroslava Betáková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Platitelia DPH, ktorí v priebehu kalendárneho roku zmenili účel použitia investičného majetku, sú povinní v poslednom zdaňovacom období, vykonať úpravu odpočítanej DPH, výsledkom...
Dátum publikácie: 14. 11. 2019
Autor: Ing. Ľudmila Novotná
Právny stav od: 1. 1. 2019

Krátkodobý finančný majetok je likvidný, bezprostredne obchodovateľný majetok, u ktorého predpokladaná držba je najviac jeden rok odo dňa uskutočnenia účtovného prípadu.

Dátum publikácie: 14. 11. 2019
Autor: Jana Vršková, Ing.
Právny stav od: 1. 1. 2019
V príklade sú uvedené účtovné prípady v prie­behu účtovného obdobia a zostavenie účtovnej závierky v neziskovej účtovnej jednotke za rok 2019, ktorá účtuje v sústave podvojného...
Dátum publikácie: 14. 11. 2019
Autor: Ing. Jana Böszörmenyi
Právny stav od: 1. 1. 2019
Cieľom článku je priblíženie problematiky daňových výdavkov pri obstaraní motorového vozidla na podnikateľské účely a jeho obstaranie formou financovania. V príspevku nájdete...
Dátum publikácie: 12. 11. 2019
Autor: Mgr. Michaela Chládeková, PhD.
Bulletin slovenskej advokácie prináša od začiatku roku 2018 v každom čísle čitateľom predstavenie jednej z európskych advokátskych komôr. V tomto čísle prináša krátky pohľad na...
...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené