Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 20 771 výsledkov
...
Dátum publikácie: 12. 1. 2021
Autor: Ing. Anežka Košťálová
Právny stav od: 1. 1. 2021
Miestne dane sú fakultatívneho charakteru, ktoré môže obec podľa vlastných miestnych podmienok upraviť. Miestne dane spravujú príslušné obce a mestá a príjem z týchto daní je...
Dátum publikácie: 12. 1. 2021
Autor: Ing. Karin Štecová, PhD., EKO-KOMPLET, s.r.o.
Právny stav od: 1. 1. 2021
Viete, ktoré evidencie, ohlásenia, oznámenia, záznamy, potvrdenia ste povinní vypracovávať, kedy, komu a akým spôsobom ich odovzdávať? Zoznam povinností odpadového hospodárstva,...
Dátum publikácie: 11. 1. 2021
Autor: Ing. Peter Ivánek
Právny stav od: 1. 1. 2021
Cieľom tohto príspevku je poskytnúť aktuálne a komplexné informácie o finančnom výkazníctve rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších...
Dátum publikácie: 11. 1. 2021
Autor: Ing. Peter Ivánek
Právny stav od: 1. 1. 2021

Príspevok objasňuje tieto časti individuálna účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, rozpočtový výkaz a štatistické výkazy (FIN).

Dátum publikácie: 11. 1. 2021
Autor: Ing. Peter Ivánek
Právny stav od: 1. 1. 2021
Účtovná závierka je podľa § 17 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré...
Dátum publikácie: 11. 1. 2021
Autor: Ing. Peter Ivánek
Právny stav od: 1. 1. 2021
Konsolidovaná účtovná závierka je podľa § 22 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtovná závierka, ktorá poskytuje informácie o konsolidovanom celku. Samozrejme, že...
Dátum publikácie: 11. 1. 2021
Autor: Ing. Peter Ivánek
Právny stav od: 1. 1. 2021
Do skupiny finančného výkazníctva môžeme zaradiť aj dokument, akým je výročná správa. Ide o určitý súhrn finančných a nefinančných údajov s cieľom poskytnúť nielen informácie o...
Dátum publikácie: 11. 1. 2021
Autor: Ing. Peter Ivánek
Právny stav od: 1. 1. 2021
Pre rok 2020 je v platnosti Opatrenie z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania...
Dátum publikácie: 11. 1. 2021
Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 30. 6. 2020
Prevádzkovatelia základných služieb, ktorými sú obce a mestá, majú nespočetne veľa povinností v súvislosti s kybernetickou bezpečnosťou. Akých je 10 základných oblastí, na ktoré sa...
Dátum publikácie: 8. 1. 2021
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 1. 2021
V príspevku upozorňujeme na novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorej cieľom bolo najmä posilnenie transparentnosti...
...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.