Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 21 474 výsledkov
...
Dátum publikácie: 15. 6. 2021

Autorsky spracovaný rozsudok Súdneho dvora Európskej únie - Spotrebitelia a premlčanie práva na vydanie bezdôvodného obohatenia.

Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Vykonanie zápisu opravy chyby do katastra nehnuteľností, ktoré je výsledkom neformálneho konania o oprave chyby podľa § 59 ods. 1 katastrálneho zákona, má formu opatrenia orgánu...
Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., JUDr. Tomáš Suchý, PhD.
Autori v príspevku analyzujú zákon NR SR č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorý zavádza natrvalo do slovenského právneho poriadku...
Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: Mgr. Jana Čipková

Príspevok identifikuje základné iracionality protidrogovej politiky so zameraním na tresty hroziace užívateľom marihuany. 

Dátum publikácie: 15. 6. 2021

Je disciplinárnym previnením, ak advokát po skončení zastupovania nevyhovie žiadosti klienta o vyúčtovaní svojej odmeny.

Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Advokát, ktorý ako právny zástupca klienta, ustanovený rozhodnutím Centra právnej pomoci v konaniach vo veci starostlivosti súdu o maloletých, informuje klienta o doručení...
Dátum publikácie: 15. 6. 2021
Autor: doc. JUDr. Alexandra Löwy, PhD., LL.M, Mgr. Monika Martišková, PhD.
Uplynul rok od účinnosti zákona č. 233/2019 Z. z., pričom v aplikačnej praxi sú rezonujúce významné interpretačné problémy. Rozdielna postupnosť v rozhodovacej praxi všeobecných...
Dátum publikácie: 14. 6. 2021
Autor: Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
Právny stav od: 1. 9. 2015
Jednou z povinností právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov je zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím...
Dátum publikácie: 14. 6. 2021
Autor: prof. JUDr. Svetlana Ficová, CSc., Mgr. Tamara Čipková, PhD.
Príspevok nadväzuje na prvú časť výkladu, ktorá bola uverejnená v Bulletine slovenskej advokácie č. 4/2021. Ponúka analýzu ďalšej časti právnej úpravy konania o potvrdení...
...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.