Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 20 790 výsledkov
...
Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2021 je účinná (s dvomi výnimkami, ako je uvedené ďalej v texte) zmena zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

Dátum publikácie: 18. 1. 2021
Autor: PhDr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2021

Čo bolo menené (a účinné aj v roku 2021) v oblasti klasifikovania príjmov?

Dátum publikácie: 15. 1. 2021

Autorsky spracovaný rozsudok Súdneho dvora Európskej únie – Môže byť predloženie fotografie ako dôkazu v súdnom konaní verejným šírením fotografie?

Dátum publikácie: 15. 1. 2021

Je disciplinárnym previnením, ak advokát v zmluve o úschove nepravdivo potvrdí prevzatie listiny.

Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: doc. JUDr. Andrea Erdősová, PhD.
Medializovaný prípad z košickej nemocnice L. Pasteura v súvislosti s pôrodom v čase COVID-19 odhalil viaceré právne, ako aj medicínsko-etické otázky. Je prípustné konanie, ktoré...
Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: JUDr. Marek Kundrát, LL.M.
Článok analyzuje možnosti procesnej obrany žalovaného v prípade, ak žalobca účelovým konaním in fraudem legis zneužije zákonnú úpravu týkajúcu sa miestnej príslušnosti, pričom...
Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Advokát, ktorý sa ako konateľ a spoločník obchodnej spoločnosti podieľa na činnosti tejto obchodnej spoločnosti, ktorá poskytuje právne služby bez oprávnenia vyžadovaného zákonom a...
Dátum publikácie: 15. 1. 2021
Autor: JUDr. David Vöröš
Cieľom článku je poukázať na viaceré praktické a problematické aspekty uplatňovania nárokov zo zmenky v civilnom konaní podľa Civilného sporového poriadku. Príspevok sa konkrétne...
Dátum publikácie: 15. 1. 2021

Autorsky spracované rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky – Zodpovednosť štátu za nemajetkovú ujmu spôsobenú vyhláseniami verejných činiteľov v médiách

Dátum publikácie: 12. 1. 2021
Autor: Ing. Anežka Košťálová
Právny stav od: 1. 1. 2021
Miestne dane sú fakultatívneho charakteru, ktoré môže obec podľa vlastných miestnych podmienok upraviť. Miestne dane spravujú príslušné obce a mestá a príjem z týchto daní je...
...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.