Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 21 246 výsledkov
...
Dátum publikácie: 21. 4. 2021
Autor: Ing. Peter Beňadik
Právny stav od: 19. 1. 2021
Cieľom zabezpečenia civilnej ochrany je správne analyzovať možné ohrozenie, nastaviť systém opatrení, postupov a činností, ktoré nám budú znižovať riziko ohrozenia a ktorú budú...
Dátum publikácie: 20. 4. 2021
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 16. 7. 2020
Pri prenose osobných údajov mimo územie Slovenskej republiky je v prvom rade potrebné vedieť, do ktorej krajiny sa osobné údaje prenášajú. Ak ide o krajinu patriacu do Európskej...
Dátum publikácie: 16. 4. 2021
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 9. 2021
V príspevku upozorňujeme na novelu školského zákona, ktorá nadobudne účinnosť 1. septembra 2021. Ide o malú novelu školského zákona, ktorá upravuje možnosť individuálneho...
Dátum publikácie: 14. 4. 2021
Autor: Ing. Ivan Makatura, CRISC, CDPSE
Právny stav od: 1. 1. 2020
Cieľom auditu kybernetickej bezpečnosti je najmä posúdiť zhodu prijatých bezpečnostných opatrení s požiadavkami podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti a súvisiacich osobitných...
Dátum publikácie: 13. 4. 2021
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 1. 2021
Úloha hlavného kontrolóra je veľmi dôležitá, o čom svedčí aj jeho povinnosť, že ak by došlo k porušeniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania, je hlavný kontrolór...
Dátum publikácie: 13. 4. 2021
Autor: Ing. Mária Rusnačík Krempaská
Právny stav od: 1. 4. 2021
Pred začiatkom skladovania a používania horľavých kvapalín v pracovnom prostredí je dôležité poznať všetky potrebné podmienky a požiadavky z hľadiska ochrany pred požiarmi...
Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Mária Cvečková, CA
Právny stav od: 1. 1. 2021
Účelom príspevku je vyzdvihnúť často sa opakujúce nepresnosti a dať do pozornosti poňatie niektorých špecifických oblastí účtovania. V roku 2020 pribudlo niekoľko osobitých vplyvov...
Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Mária Cvečková, CA
Právny stav od: 1. 1. 2021
Príspevok rozoberá nepeňažné vklady jednotlivého majetku, podniku alebo jeho časti, metodiku účtovania kapitálového fondu z príspevkov a nadväzne na podiely v obchodných...
Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Mária Cvečková, CA
Právny stav od: 1. 1. 2021
Pripomíname účtovanie výskumu a vývoja, zhrnieme dva účtovné problémy, a to zákazkovú výrobu a zákazkovú výstavbu nehnuteľností určených na predaj, upozorníme na niektoré dlhodobé...
Dátum publikácie: 12. 4. 2021
Autor: Ing. Mária Cvečková, CA
Právny stav od: 1. 1. 2021
V poslednej časti rozoberáme praktické odporúčania v súvislosti s účtovnou závierkou: správne určenie veľkostného kritéria účtovnej jednotky, prepojené osoby, alokácia vybraných...
...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.