Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 19 403 výsledkov
...
Dátum publikácie: 11. 12. 2019

Autorsky spracované rozhodnutie Najvyššieho správneho súdu Českej republiky.

Dátum publikácie: 10. 12. 2019

Autorsky spracovaný rozsudok z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva - Subjektívne a objektívne záruky nestrannosti ako podmienka spravodlivého procesu.

Dátum publikácie: 10. 12. 2019
Uznesenie Súdneho dvora vo veci C-495/18 z 1. októbra 2019 je dôkazom toho, že slovenským súdom nie je celkom jasná podmienenosť prejudiciálneho konania existenciou sporu pred...
Dátum publikácie: 10. 12. 2019
Autor: prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.
Článok sa zameriava na rozhodnutia vo forme rozsudkov vydaných na základe schválenej dohody o vine a treste českými súdmi ako i na trestný príkaz voči právnickým osobám s apelom na...
Dátum publikácie: 10. 12. 2019
Autor: prof. JUDr. Tomáš Strémy, PhD., JUDr. Ondrej Laciak, PhD.
Príspevok sa zaoberá aktuálnym problémom z aplikačnej praxe, a to interpretáciou § 213 ods. 3 Trestného poriadku orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi. Autori analyzujú vplyv...
Dátum publikácie: 9. 12. 2019
Autor: JUDr. Jakub Mandelík, PhD.
Autor článku podrobuje kritike návrh novely zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení...
Dátum publikácie: 9. 12. 2019
Autor: JUDr. Ivana Slivková
Právny stav od: 1. 12. 2019
Preprava hotovosti patrí k bežným úkonom nielen bankových subjektov, ale i väčších či menších podnikateľov. Napriek tomu, že bezhotovostný platobný styk v súčasnosti poskytuje...
Dátum publikácie: 4. 12. 2019
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2019
Dvoma novelizáciami zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch nadobudli účinnosť od 1. 10. 2019 a následne od 15. 10. 2019 tie ustanovenia zákona, ktoré sa...
Dátum publikácie: 4. 12. 2019
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2019
Zmeny, ktoré v tejto oblasti za tak krátky čas nastali, mali zásadný charakter vo vzťahu k bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov, pretože aj zahladenie odsúdenia za...
Dátum publikácie: 4. 12. 2019
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 10. 2019
V súvislosti s prechodným ustanovením k úpravám účinným od 1. októbra 2019 boli definitívne stanovené termíny, ktoré sú kľúčové v procese posudzovania bezúhonnosti pedagogických a...
...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené