Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 19 250 výsledkov
...
Dátum publikácie: 23. 10. 2019
Autor: Ing. Ivan Makatura
Právny stav od: 1. 1. 2019
Bezpečnosť je široký pojem, ktorému zvykne byť v rôznych oblastiach ľudskej činnosti pripisovaný rozličný význam. V oblasti hrozieb pôsobiacich na informačné aktíva má tento výraz...
Dátum publikácie: 22. 10. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 9. 2019
1. septembra 2019 nadobudol účinnosť zákon, ktorý novelizoval zákon o registri partnerov verejného sektora a ktorý novelizačným článkom novelizoval aj § 9a ods. 12 zákona o majetku...
Dátum publikácie: 22. 10. 2019
Autor: JUDr. Jakub Pavčík
Právny stav od: 1. 9. 2019
Najväčšie riziko pri spracúvaní osobných údajov predstavuje vždy ľudský faktor. Ak zamestnanec pochybí, zodpovednosť nesie vždy firma, ktorá je vystavená riziku vysokej pokuty. Aké...
Dátum publikácie: 21. 10. 2019
Autor: prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD.
Právny stav od: 1. 5. 2019
Prostredie verejnej správy si za posledné necelé dva roky z pohľadu ochrany svojich informácií prešlo turbulentným obdobím. V apríli 2018 nadobudol účinnosť zákon o kybernetickej...
Dátum publikácie: 21. 10. 2019
Autor: Jana Vršková, Ing.
Právny stav od: 1. 1. 2019
Účtovná jednotka účtuje o DPH, ak je zdaniteľnou osobou, ktorá je registrovaná ako platiteľ dane. Predmetom dane je dodanie tovaru za protihodnotu, poskytnutie služby za...
Dátum publikácie: 17. 10. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 10. 2019
Z rôznych historických dôvodov existujú v súčasnosti prípady, kedy je hodnovernosť údajov o vlastníkoch a ich právach k nehnuteľnostiam na listoch vlastníctva spochybnená. Ide o...
Dátum publikácie: 17. 10. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 10. 2019

Vzor dohody o urovnaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uzatvorenej podľa ustanovenia § 585 Občianskeho zákonníka.

Dátum publikácie: 17. 10. 2019
Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Právny stav od: 1. 10. 2019

Viete čo robiť, keď je vaše vlastníctvo v katastri spochybnené? Zistite to pomocou testu, ktorý sme pre vás pripravili.

Dátum publikácie: 16. 10. 2019
Autor: JUDr. Ivana Slivková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Mnoho podnikateľov využíva s cieľom zabezpečiť ochranu svojho majetku služby súkromnej bezpečnostnej služby. Nielenže sa takýmto spôsobom vyhnú byrokracii či problémom s...
Dátum publikácie: 14. 10. 2019
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právna forma podnikania je spôsob, ktorým legislatíva upravuje formálne postavenie podnikateľa. Podnikateľ môže pôsobiť ako fyzická osoba alebo ako právnická osoba, čo je...
...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené