Výsledky vyhľadávania v Odborných článkoch: 20 026 výsledkov
...
Dátum publikácie: 28. 5. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 28. 5. 2020
Keďže lehoty podávania daňových priznaní za rok 2019 uplynuli počas obdobia pandémie koronavírusu, špecificky sa v § 21 zákona č. 67/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach vo...
Dátum publikácie: 28. 5. 2020
Autor: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 28. 5. 2020
Termíny, kedy vzniká a zaniká povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie a termíny, kedy vzniká a zaniká povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie SZČO v prípade...
Dátum publikácie: 26. 5. 2020
Autor: Ing. Vladimír Pastierik
Právny stav od: 20. 5. 2020
Novela 120/2020 Z. z. rieši vracanie preddavkov na daň z príjmov, ako aj poukazovanie podielu zaplatenej dane. Zmeny boli prijaté v dôsledku predĺženia lehoty na podanie daňových...
Dátum publikácie: 26. 5. 2020
Autor: eMsec s.r.o., Ing. Peter Matej
Právny stav od: 1. 1. 2019
Ak chce organizácia riešiť kybernetickú bezpečnosť cieľavedome, musí si ujasniť úlohu kybernetickej bezpečnosti v organizácii, pochopiť a stotožniť sa s pojmom riadenie...
Dátum publikácie: 26. 5. 2020
Autor: JUDr. Lenka Hmírová
Právny stav od: 26. 5. 2020
Projekt „Prvá pomoc“ sa začal realizovať 6. apríla 2020. Postupne boli spustené všetky 4 opatrenia. Do 15. mája 2020 bolo umožnené predkladanie žiadostí za mesiac marec 2020. Aj po...
Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: Bc. Michal Pecek
Právny stav od: 30. 11. 1990
Čo má vlastne bezpečnosť spoločné s regálmi a rebríkmi? Ako vieme, každá jedna firma skladuje materiál a tovar v regáloch a je jedno, či ten tovar používa na predaj alebo ho má pre...
Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 6. 2020

Prehľad dôležitých zmien a úloh pre zriaďovateľov, zamestnancov škôl, detí a žiakov a ich zákonných zástupcov.

Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 6. 2020

Zriaďovateľ je povinný určiť spôsob a termín na prejavenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie dieťaťa alebo žiaka.

Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 6. 2020
O otvorení školy (materská škola; špeciálna materská škola; materská škola pri zdravotníckom zariadení; základná škola pre prvé až piate ročníky vrátane nultého ročníka, ktorým sa...
Dátum publikácie: 25. 5. 2020
Autor: PhDr. Marek Havrila, PhD.
Právny stav od: 1. 6. 2020

Výchovno-vzdelávací proces v škole zabezpečujú pedagogickí zamestnanci školy, ktorí nepatria do tzv. rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID-19.

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Prameň


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené