Vyhláška č. 178/1989 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vydávajú vysvetlivky k colnému sadzobníku obchodného tovaru

Čiastka 36/1989
Platnosť od 28.12.1989 do31.01.1991
Účinnosť od 28.12.1989 do31.01.1991
Zrušený 43/1991 Zb.

178

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 1. decembra 1989,

ktorou sa vydávajú vysvetlivky k colnému sadzobníku obchodného tovaru

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií podľa § 41 ods. 3 colného zákona č. 44/1974 Zb. ustanovuje:


§ 1

Colný sadzobník obchodného tovaru

K colnému sadzobníku obchodného tovaru1) sa vydávajú vysvetlivky, ktoré sú uvedené v prílohe tejto vyhlášky.2)


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Štěrba v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády ČSSR č. 228/1988 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru.

2) Vysvetlivky k colnému sadzobníku obchodného tovaru sa uverejňujú ako samostatná príloha Zbierky zákonov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.