Nariadenie vlády č. 177/1989 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zvyšuje sadzba odvodu zo zisku a sadzba dôchodkovej dane

Čiastka 36/1989
Platnosť od 28.12.1989 do31.12.1990
Účinnosť od 01.01.1990 do31.12.1990
Redakčná poznámka

Platí pre odvodové obdobie roka 1990.

OBSAH

177

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 15. decembra 1989,

ktorým sa zvyšuje sadzba odvodu zo zisku a sadzba dôchodkovej dane

Vláda Československej socialistickej republiky na bežné usmerňovanie vývoja ekonomiky podľa § 24 ods. 2 písm. a) zákona č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a podľa § 25 zákona č. 157/1989 Zb. o dôchodkovej dani a o zmenách zákona č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani a zákona č. 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Československej socialistickej republike (zákon o dôchodkovej dani) nariaďuje:


§ 1

(1) Sadzba odvodu zo zisku ustanovená v § 8 ods. 1 zákona č. 156/1989 Zb. sa zvyšuje z 55 % na 65 % zo základu odvodu zo zisku; toto ustanovenie sa nevzťahuje na organizácie výskumnej a vývojovej základne.

(2) Sadzba odvodu zo zisku ustanovená v § 8 ods. 2 zákona č. 156/1989 Zb. sa zvyšuje zo 65 % na 75 % zo základu odvodu zo zisku.

§ 2

(1) Sadzba dôchodkovej dane ustanovená v § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 157/1989 Zb. sa zvyšuje zo 65 % na 75 % zo základu dôchodkovej dane.

(2) Sadzba dôchodkovej dane ustanovená v § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 157/1989 Zb. sa zvyšuje z 55 % na 65 % zo základu dôchodkovej dane.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1990 a platí pre odvodové obdobie roka 1990.


Čalfa v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.