Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 15 080 výsledkov
...
Dátum publikácie: 15. 11. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 5. 2018
Vstupuje do výpočtu pre priemerný zárobok na pracovnoprávne účely aj mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, mzdové zvýhodnenie za prácu v...
Dátum publikácie: 15. 11. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 12. 2013
Spoločnosť nakupuje okrem iného tovar od zahraničných spoločností (členov aj nečlenov EÚ). Niektorí dodávatelia sú ochotní sa dohodnúť na dlhšej dobe splatnosti faktúr ako je 60...
Dátum publikácie: 15. 11. 2019
Autor: Viera Kubanková
Právny stav od: 1. 9. 2007
Ako má zamestnávateľ postupovať pri výpočte exekučnej zrážky zamestnanca, ktorý je starobným dôchodcom, s jedným vyživovaným dieťaťom a zamestnancovi je uplatňovaná aj zrážka na...
Dátum publikácie: 15. 11. 2019
Autor: JUDr. Jana Kňazovická
Právny stav od: 1. 7. 2003

Akým spôsobom oznamuje zamestnanec svojmu zamestnávateľovi zmenu bankového spojenia, ak mu zamestnávateľ poukazuje výplatu na ním určený účet v banke?

Dátum publikácie: 15. 11. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 9. 2019
Škola zamestnala nekvalifikovanú vychovávateľku do školského klubu (má ukončenú strednú školu - stredná poľnohospodárska škola). Je zaradená ako nekvalifikovaná s podmienkou...
Dátum publikácie: 15. 11. 2019
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Výrobná spoločnosť, ktorá výrobu zabezpečuje v dvojzmennej prevádzke (zamestnanci majú v pracovných zmluvách trojzmennú prevádzku), poskytuje príspevok zamestnancom na ubytovanie....
Dátum publikácie: 15. 11. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2004
Zamestnankyňa poberá rodičovský príspevok, ale ukončila rodičovskú dovolenku predčasne a od 1. 1. 2019 nastúpila späť do práce na skrátený pracovný čas. Aké odvody bude platiť do...
Dátum publikácie: 15. 11. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2011
Ako je to v prípade predaja pozemkov vo verejnom záujme? Vlastnícke právo k pozemkom, ktorého prevod je predmetom kúpnej zmluvy, môže byť predmetom vyvlastnenia v prípade...
Dátum publikácie: 15. 11. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 3. 2009

Do ktorej odpisovej skupiny sa zaradí "dodávka a montáž elektrického pohonu vchodovej dvojkrídlovej brány" v cene 1 736,80 € bez DPH?

Dátum publikácie: 15. 11. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2018
Spoločnosť v decembri 2018 vystavila faktúru za prenájom automobilu do ČR. Faktúru odberateľ uhradil v marci 2019, ale z finančného úradu ČR spoločnosť dostala potvrdenie o zrazení...
...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené