Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 15 833 výsledkov
...
Dátum publikácie: 6. 4. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 5. 2004
Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH, objednala tovar (dezinfekčné gély) od českého dodávateľa, dodávateľská faktúra bola vystavená s 21 % českou DPH. Ako sa uvedené zaúčtuje? Má...
Dátum publikácie: 6. 4. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 5. 2004
Ako sa postupuje v prípade predajných automatov a tržieb z nich? Spoločnosť - platiteľ DPH, má predajný automat na predaj rúšok. Keď si niekto chce kúpiť rúško, tak samozrejme...
Dátum publikácie: 3. 4. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Živnostník, platiteľ DPH, vedie jednoduché účtovníctvo. V januári 2020 požiadal o štátnu dotáciu na kúpu elektrického vozidla. Dotácia bola odsúhlasená a prijal ju cez bankový účet...
Dátum publikácie: 3. 4. 2020
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 5. 2004
Podlieha príjem plynúci podľa Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku od oblastnej organizácie cestovného ruchu dani z pridanej hodnoty? Platiteľ DPH, registrovaný na území SR,...
Dátum publikácie: 3. 4. 2020
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2015
Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť čističku vzduchu? Výške prístroja je 2 650 € bez DPH. Čistička sa bude používať na prečistenie vzduchu v kanceláriách. Spoločnosť uvažovala o...
Dátum publikácie: 3. 4. 2020
Autor: Ing. Nora Šišková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Platiteľ dodáva odberateľom elektronický systém na správu kľúčov. Ide o kovovú skrinku s presklenými dvierkami, kde sú umiestnené kľúče. Je to bezpečnostné zariadenie, ktoré je...
Dátum publikácie: 3. 4. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Spoločnosť A je akciová spoločnosť, spoločnosť B je s. r. o. Táto s. r. o. je 100 % vlastník akciovej spoločnosti. Spoločnosť B je teda materskou účtovnou jednotkou a má podiely...
Dátum publikácie: 3. 4. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 5. 2004

Spoločnosť robí rozvoz potravín. Z preventívneho hľadiska dala urobiť testy na koronavírus pre týchto vodičov. Môže byť náklad na vyšetrenie daňovo uznaný? Ako sa zaúčtuje?

Dátum publikácie: 3. 4. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Tí zamestnanci, ktorí majú stránkové hodiny - 3 hodiny a sú vystavení riziku, budú mať nárok na rizikový príplatok?

Dátum publikácie: 3. 4. 2020
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Podlieha poplatok za vyhlasovanie v obecnom rozhlase dani z príjmov právnických osôb?

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené