Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 15 342 výsledkov
...
Dátum publikácie: 28. 1. 2020
Autor: JUDr. Petra Beznosková
Právny stav od: 1. 1. 2013
Zamestnanec pracujúci u zamestnávateľa na kratší pracovný čas od 9. 5. 2019 stratil podľa lekárskeho posudku v dôsledku poškodenia zdravia pri autonehode spôsobilosť vykonávať...
Dátum publikácie: 28. 1. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2018

Dieťa zamestnanca je umiestnené v reedukačnom centre od 2. 5. 2019. Má rodič nárok na daňový bonus za mesiac máj a ďalšie mesiace?

Dátum publikácie: 28. 1. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Zamestnankyňa obce mala k 31. 12. 2018 funkčný plat ako personalistka. Od 1. 1. 2019 jej starosta obce znížil funkčný plat bez odôvodnenia a bez toho, aby jej zmenil pracovnú náplň...
Dátum publikácie: 28. 1. 2020
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Zamestnávateľ (škola) kuchárky zaradil do 2. platovej triedy, keďže predtým boli zaradené v 3. platovej triede a zohľadnil odpracované roky. Pri podrobnejšom skúmaní Katalógu...
Dátum publikácie: 27. 1. 2020
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2014

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na III. pilier sumou 15 €, z toho sú však 2 € hradené so sociálneho fondu. Ako to bude zdanené a aké odvody sa platia?

Dátum publikácie: 27. 1. 2020
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Jeden zo zamestnancov spoločnosti požaduje zverejnenie osobných údajov ostatných zamestnancov z dôvodu, že cca trikrát ročne žiada vstup zamestnancov do iných spoločností a...
Dátum publikácie: 27. 1. 2020
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Spoločnosť má vyslaného zamestnanca v závode v ČR. Jeho mzda sa spracúva na Slovensku podľa platnej legislatívy. V ČR mu bolo pridelené služobné vozidlo, ktorého obstarávacia cena...
Dátum publikácie: 27. 1. 2020
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019
Ženy na webovom portáli si vytvorili skupinu. Jedna žena z nich sa zaregistrovala v Poľsku v jednej internetovej spoločnosti. Jedenkrát za týždeň sa uskutoční súhrnná spoločná...
Dátum publikácie: 27. 1. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2011
Od 1. 1. 2019 sa zmenil zákon o DPH konkrétne § 38 ods. 3. Ak byt v polyfunkčnom dome nie je dlhodobo prenajatý ani pred zmenou zákona a ostatné 2 poschodia sú prenajímané ako...
Dátum publikácie: 27. 1. 2020
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Spoločnosť chce objednať pre zamestnancov „prenájom rehabilitačného centra“ a hradiť to zo sociálneho fondu. Je toto oslobodené od dane z príjmu, aby sa to nedodaňovalo ako...
...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené