Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 14 676 výsledkov
...
Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Za prácu vo sviatok dostane zamestnanec mzdu a mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % jeho priemerného zárobku. V akých prípadoch sa za sviatok platí príplatok 2,989 €?

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2008

Zamestnanec chce požiadať o materskú. Dieťa dovŕši 3 roky dňa 22. 6. 2020. Čo všetko je potrebné? Kráti sa mu dovolenka?

Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Zamestnanec na účely poskytnutia príspevku na rekreáciu doloží mená oprávnených osôb, ktoré sa zúčastnili tiež na rekreácii, na potvrdení z hotelového zariadenia. Môže toto...
Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2016
Daňovník – právnická osoba účtujúca v sústave podvojného účtovníctva odpisuje multifunkčné kopírovacie zariadenie zaradené do 1. odpisovej skupiny so vstupnou cenou 8 000 eur....
Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 7. 2002
Ako sa postupuje v rámci vyúčtovania pracovnej cesty (tuzemsko aj zahraničie), ak je faktúra za letenku na meno jedného zamestnanca a je ním aj uhradená? Faktúra je za troch...
Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2019
Je s. r. o. povinná byť platiteľom DPH, resp. čo jej vyplýva - aké povinnosti z pohľadu zákona o DPH? Ide o licenciu na používanie softvéru, ktorý beží na serveroch spoločnosti,...
Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019
Stavebná spoločnosť má povinnosť účtovať zákazkovú výrobu. Pri vyčíslovaní čistej hodnoty zákazky k 30. 6. a 31. 12. je nutné účtovať k danej zákazke aj hodnotu výrobnej a správnej...
Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Lucián Jakubík
Právny stav od: 1. 1. 2019
Školská jedáleň je organizačným útvarom základnej školy s právnou subjektivitou.Zamestnanci školskej jedálne neboli v dôsledku chorobnosti v práci v dostatočnom počte, aby mohli...
Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Mgr. Jozef Sýkora, MBA
Právny stav od: 1. 1. 2017
Akým spôsobom účtovať o nákladoch na nastavenie tlačiarne, obstaranie tonerov do tlačiarne a inštalácii internetových služieb a siete aj s podpoložkou ekonomickej klasifikácie?
Dátum publikácie: 16. 9. 2019
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2019
Spoločnosť A sa zlučuje do spoločnosti B - uvedené spoločnosti majú rovnakého spoločníka. Čo v prípade, ak po započítaní vzájomných pohľadávok a záväzkov vznikne zostatok, ktorý...
...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené