Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 14 652 výsledkov
...
Dátum publikácie: 13. 9. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 7. 2019
Firma má zamestnancov, ktorí chodia na obedy, večere na služobnej ceste so zákazníkom alebo dodávateľom. Táto suma sa účtuje celá ako repre (účet 513), pričom sa kráti obed alebo...
Dátum publikácie: 13. 9. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2010

Spoločnosť má prijaté zahraničné faktúry z USA za pravidelný prenájom skladu v tejto zahraničnej krajine. Aký má uvedené vplyv na DPH a účtovanie? 

Dátum publikácie: 13. 9. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 1. 2009

Je nutné mať havarijné poistenie pri použití vlastného motorového vozidla pri pracovnej ceste?

Dátum publikácie: 13. 9. 2019
Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 25. 5. 2018
Musí byť v pracovnej zmluve a podľa akého zákona: Zamestnanec bol oboznámený a zároveň súhlasí s bezpečnostnou politikou obce ..... a bezpečnostným projektom GDPR na ochranu...
Dátum publikácie: 13. 9. 2019
Autor: Ing. Jarmila Szabová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Zostáva po zmene a doplnení zákona č. 553/2003 Z. z. zákonom č. 318/2018 Z. z. zachované zneniev § 7 ods. 4: Zamestnávateľ môže zamestnancovi okrem pedagogického zamestnanca a...
Dátum publikácie: 13. 9. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 3. 2009

Ako zaúčtovať vypracovanie projektovej dokumentácie - trvalé dopravné značenie v sume 650 € a dopravné značky s osadením v sume 2 242,04 €?

Dátum publikácie: 12. 9. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2015
FO podáva daňové priznanie k dani z príjmov FO podľa § 6 zákona o dani z príjmov. Súčasťou základu dane je aj zdaniteľný príjem z predaja osobného motorového vozidla. Kvôli tomuto...
Dátum publikácie: 12. 9. 2019
Autor: Ing. Nadežda Cígerová
Právny stav od: 1. 1. 2019

Ako sa vypočíta nárok na cestovné náhrady, ak služobná cesta v ČR trvala nad 12 hodín a zamestnancovi boli bezplatne poskytnuté raňajky? 

Dátum publikácie: 12. 9. 2019
Autor: Ing. Zuzana Uríková
Právny stav od: 1. 1. 2018

Aká môže byť najvyššia suma na účte 413 - Ostatné kapitálové fondy, je to podľa vlastnej vôle konateľov alebo je to nejaká hranica sumy alebo podľa obratu spoločnosti?

Dátum publikácie: 12. 9. 2019
Autor: Ing. Katarína Jašurková
Právny stav od: 1. 3. 2015
Ustanovenie §13 ods. 6 zákona o cestovných náhradách definuje, že zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť i nižšie stravné, a to vo výške 5 %, ale môže organizácia dohodnúť i o...
...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené