Výsledky vyhľadávania v Príkladoch z praxe: 18 761 výsledkov
...
Dátum publikácie: 28. 7. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021
Zamestnanec má nárok na pridelenie firemného automobilu a z toho dôvodu poberá príspevok na auto vo výške 470 eur mesačne. Momentálne zamestnávateľ čaká na dodanie auta, a preto...
Dátum publikácie: 28. 7. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2014
Ak má SZČO základ dane v sume 10 789 eur (už po pripočítaní odvodov do poisťovní) za r. 2020, v akej výške bude platiť odvody do zdravotnej poisťovne v r. 2021 a aký nedoplatok mu...
Dátum publikácie: 28. 7. 2021
Autor: Ing. Jana Repáčová
Právny stav od: 1. 1. 2017

Ako je to s platením daní a odvodov v prípade príjmov z príkaznej zmluvy v roku 2021?

Dátum publikácie: 28. 7. 2021
Autor: Ing. Martina Oravcová
Právny stav od: 1. 1. 2011
Dve fyzické osoby nadobudli zápisom do katastra nehnuteľností 10. 2. 2016 do podielového spoluvlastníctva v pomere: muž 2/3, žena 1/3 byt, ktorý bol obstaraný kúpou za 130 000 €....
Dátum publikácie: 28. 7. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021
Je pravda, že správca bytového domu (platiteľ DPH) nemá nárok na odpočítanie DPH z tovarov a služieb použitých na opravu spravovaného domu a hradených z fondu opráv? Ak áno, akú...
Dátum publikácie: 28. 7. 2021
Autor: Ing. Simona Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Akciová spoločnosť, ktorá sa zaoberá finančným poradenstvom (nemá zamestnancov), investuje/sporí svojim poradcom (na základe interných smerníc) v podielovom fonde. Teraz ide...
Dátum publikácie: 28. 7. 2021
Autor: Ing. Marián Drozd
Právny stav od: 1. 1. 2021
Správcovská spoločnosť (platiteľ DPH) zastupuje viacero vlastníkov bytových jednotiek. V predpise mesačných platieb vlastníkom bytov uvádza aj „dodávku vody“, ktorá ale nie je...
Dátum publikácie: 28. 7. 2021
Autor: Ing. Ingrid Konečná Veverková
Právny stav od: 1. 1. 2008
Obec pripravila projekt – názov stavby: „Dom smútku – hygienické zariadenie“, na ktorý žiadala nenávratný finančný príspevok, v rámci výziev MAS. Nenávratný finančný príspevok v...
Dátum publikácie: 28. 7. 2021
Autor: Nicolas Hamlock
Právny stav od: 1. 3. 2021
Zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancom stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, avšak zároveň zamestnancom v nočných zmenách, zamestnancom so zdravotnými problémami a...
Dátum publikácie: 28. 7. 2021
Autor: Jana Kiripolská
Právny stav od: 1. 1. 2014

Ako vykázať údaje predchádzajúceho obdobia v súvahe a výkaze ziskov a strát po prechode z jednoduchého účtovníctva na podvojné?

...

Zruš filter

Stav dokumentu

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.