Oznámenie č. o9/c36/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 36/1989
Platnosť od 28.12.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 41 písm. b) zákona č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani po dohode s Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a po prerokovaní s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy výnos z 27. 12. 1989 č. 8923/1989-Ek o zmenách zaradenia poľnohospodárskych organizácií do produkčných ekonomických skupín.

Výnosom sa mení zaradenie poľnohospodárskych organizácií uvedených v jeho prílohe do produkčných ekonomických skupín pre nasledujúce zdaňovacie obdobia. Zároveň sa mení príloha výnosu MPVž SSR z 30. 11. 1988 č. 9314/1988-Ek, ktorého vydanie bolo oznámené v Zbierke zákonov čiastka 50/1988.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1990 a bude uverejnený vo Vestníku Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky.

Do výnosu možno nahliadnuť na Ministerstve poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.