Oznámenie č. o11/c36/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 36/1989
Platnosť od 28.12.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť 1. januárom 1990.

Slovenský banský úrad

vydal podľa § 6 ods. 6 písm. a) a § 24 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe výnos č. 4310/1989 z 22. decembra 1989, ktorým sa zrušujú:

1. Výnos Slovenského banského úradu z 25. 8. 1969 č. 1310/1969, ktorým sa povoľuje používať laminátové nabíjacie tyče TOKOZ (reg. v čiastke 23/1970 Zb.).

2. Výnos Slovenského banského úradu z 27. 8. 1969 č. 1313/1969, ktorým sa povoľuje používať ohmmeter typu KN-66 (reg. v čiastke 23/1970 Zb.).

3. Výnos Slovenského banského úradu z 1. 10. 1969 č. 1680/1969, ktorým sa povoľuje používať bansky bezpečnú protiprachovú trhavinu Synthesit V 18 (reg. v čiastke 23/1970 Zb.).

4. Výnos Slovenského banského úradu z 15. 4. 1970 č. 1400/1970, ktorým sa povoľuje používať banskú skalnú trhavinu Danubit 1 (reg. v čiastke 27/1972 Zb.).

5. Výnos Slovenského banského úradu z 15. 4. 1970 č. 1401/1970, ktorým sa povoľuje používať banskú skalnú trhavinu Danubit Geofex 2 (reg. v čiastke 27/1972 Zb.).

6. Výnos Slovenského banského úradu z 15. 4. 1970 č. 1402/1970, ktorým sa povoľuje používať bansky bezpečnú protiprachovú trhavinu Carbodanubit (reg. v čiastke 27/1972 Zb.).

7. Výnos Slovenského banského úradu z 15. 4. 1970 č. 1404/1970, ktorým sa povoľuje používať banskú skalnú trhavinu Danubal 1 (reg. v čiastke 27/1972 Zb.).

8. Výnos Slovenského banského úradu z 11. 5. 1970 č. 2178/1970, ktorým sa povoľuje používať bansky bezpečnú protiplynovú trhavinu Slavit V (reg. v čiastke 24/1971 Zb.).

9. Výnos Slovenského banského úradu z 22. 2. 1971 č. 837/1971, ktorým sa povoľuje používať plastickú povrchovú trhavinu pre zvláštne použitie SEMTEX 1 A (reg. v čiastke 24/1971 Zb.).

10. Výnos Slovenského banského úradu z 22. 2. 1971 č. 838/1971, ktorým sa povoľuje používať povrchovú trhavinu Vesuvit TN (reg. v čiastke 24/1971 Zb.).

11. Výnos Slovenského banského úradu z 22. 2. 1971 č. 839/1971, ktorým sa povoľuje používať pri trhacích prácach vetruvzdorný zapaľovač (reg. v čiastke 24/1971 Zb.).

12. Výnos Slovenského banského úradu z 22. 6. 1971 č. 2452/1971, ktorým sa povoľuje používať trhavinové telieska TNT a Np 10 (reg. v čiastke 27/1972 Zb.).

13. Úprava Slovenského banského úradu z 20. 3. 1972 č. 429/1972, ktorou sa povoľuje používať banskú skalnú trhavinu Permonex V 19 (reg. v čiastke 27/1972 Zb.).

14. Úprava Slovenského banského úradu z 20. 3. 1972 č. 431/1972, ktorou sa povoľuje používať banskú skalnú trhavinu Perunit 20 (reg. v čiastke 27/1972 Zb.).

15. Úprava Slovenského banského úradu z 20. 3. 1972 č. 436/1972, ktorou sa povoľuje používať povrchovú skalnú trhavinu Permon Extra 9 (reg. v čiastke 27/1972 Zb.).

16. Úprava Slovenského banského úradu z 20. 12. 1972 č. 3356/1972, ktorou sa povoľuje používať nenáložkovú trhavinovú zmes dusičnanu amónneho a paliva typu DAP (reg. v čiastke 4/1973 Zb.).

17. Úprava Slovenského banského úradu z 22. 6. 1973 č. 2600/1973 o odbere vzoriek inertného prachu, zmesí inertného a uhoľného prachu a o ich rozboroch (reg. v čiastke 32/1973 Zb.).

18. Úprava Slovenského banského úradu z 3. 12. 1974 č. 5293/1974, ktorou sa mení úprava Slovenského banského úradu č. 2178/1970 z 11. 5. 1970 o povolení používať na trhacie práce bansky bezpečnú protiplynovú trhavinu I. kategórie Slavit V (reg. v čiastke 14/1975 Zb.).

19. Úprava Slovenského banského úradu z 29. 12. 1974 č. 878/1974, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach prieraznú nálož D (reg. v čiastke 14/1975 Zb.).

20. Úprava Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu z 20. 11. 1975 č. 3590/1975 o expanzných prístrojoch na vstreľovanie (reg. v čiastke 37/1975 Zb.).

21. Úprava Slovenského banského úradu z 27. 8. 1976 č. 3620/1976, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach kondenzátorovú roznetnicu typ KRAB 1200 (reg. v čiastke 33/1976 Zb.) v znení úpravy Slovenského banského úradu z 20. 10. 1981 č. 1960/1981 (reg. v čiastke 21/1982 Zb.).

22. Úprava Slovenského banského úradu z 1. 9. 1976 č. 2990/1976, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach trhavinu na osobitné použitie Semtex S 25 (reg. v čiastke 33/1976 Zb.).

23. Úprava Slovenského banského úradu z 23. 9. 1976 č. 2984/1976, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach trhavinu na osobitné použitie Semtex S 30 (reg. v čiastke 33/1976 Zb.).

24. Úprava Slovenského banského úradu z 20. 10. 1976 č. 2981/1976, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach trhavinu na osobitné použitie Semtex S 35 (reg. v čiastke 33/1976 Zb.).

25. Úprava Slovenského banského úradu z 10. 12. 1976 č. 4821/1976, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach povrchovú trhavinu delaborovaný trinitrotoluén (reg. v čiastke 8/1977 Zb.).

26. Úprava Slovenského banského úradu z 27. 4. 1977 č. 1901/1977, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach banské časované (štvrťsekundové) elektrické rozbušky DeD-N s Cu dutinkou (reg. v čiastke 15/1977 Zb.).

27. Úprava Slovenského banského úradu z 3. 5. 1977 č. 1900/1977, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach banské časované (polsekundové) elektrické rozbušky DeP-N s Cu dutinkou (reg. v čiastke 15/1977 Zb.).

28. Úprava Slovenského banského úradu z 3. 5. 1977 č. 1902/1977, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach banské časované (polsekundové) elektrické rozbušky DeP-N s Al dutinkou (reg. v čiastke 15/1977 Zb.).

29. Úprava Slovenského banského úradu z 23. 5. 1977 č. 2015/1977, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach banské časované (milisekundové) elektrické rozbušky DeM-N s Al dutinkou (reg. v čiastke 24/1977 Zb.).

30. Úprava Slovenského banského úradu z 12. 8. 1977 č. 3547/1977, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach banské časované (milisekundové) elektrické rozbušky DeM-N s Cu dutinkou (reg. v čiastke 24/1977 Zb.).

31. Úprava Slovenského banského úradu z 2. 1. 1978 č. 2/1978, ktorou sa vydáva zoznam povolených výbušnín a pomôcok na ich použitie (reg. v čiastke 4/1978 Zb.).

32. Úprava Slovenského banského úradu z 3. 5. 1979 č. 1849/1979 o povolení používať elektrické rozbušky DeP-S s medenou dutinkou (reg. v čiastke 15/1979 Zb.).

33. Úprava Slovenského banského úradu zo 4. 5. 1979 č. 1910/1979 o povolení používať elektrické rozbušky DeP-S s hliníkovou dutinkou (reg. v čiastke 15/1979 Zb.).

34. Úprava Slovenského banského úradu z 5. 5. 1979 č. 1929/1979 o povolení používať elektrické rozbušky DeR-S (reg. v čiastke 15/1979 Zb.).

35. Úprava Slovenského banského úradu z 10. 5. 1979 č. 1950/1970 o povolení používať elektrické rozbušky DED-S s medenou dutinkou (reg. v čiastke 15/1979 Zb.).

36. Úprava Slovenského banského úradu z 12. 5. 1979 č. 2017/1979 o povolení používať elektrické rozbušky DeD-S s hliníkovou dutinkou (reg. v čiastke 15/1979 Zb.).

37. Úprava Slovenského banského úradu z 26. 6. 1980 č. 2450/1980 o povolení používať skúšačku kondenzátorových roznetníc ZRKA-1 (reg. v čiastke 32/1980 Zb.).

38. Úprava Slovenského banského úradu z 30. 7. 1980 č. 2316/1980 o povolení používať pyrozapaľovač (reg. v čiastke 35/1980 Zb.).

39. Úprava Slovenského banského úradu z 15. 8. 1980 č. 2344/1980 o povolení používať trhavinu Ostravit C (reg. v čiastke 35/1980 Zb.).

40. Úprava Slovenského banského úradu zo 17. 11. 1980 č. 4270/1980, ktorou sa povoľuje používať pri trhacích prácach elektrické mihové palníky SO-anti (reg. v čiastke 9/1981 Zb.).

41. Úprava Slovenského banského úradu zo 16. 3. 1981 č. 765/1981 o povolení používať tritolové valcové nálože s obalom označené ako VN 4, VN 5 a VN 10 (reg. v čiastke 16/1981 Zb.).

42. Úprava Slovenského banského úradu z 24. 6. 1981 č. 2323/1981 o používaní kondenzátorovej roznetnice RKC-1 (reg. v čiastke 33/1981 Zb.).

43. Úprava Slovenského banského úradu z 12. 10. 1981 č. 3646/1981 o používaní kondenzátorovej roznetnice RKA-1 (reg. v čiastke 21/1982 Zb.).

44. Úprava Slovenského banského úradu z 20. 10. 1981 č. 1960/1981 o používaní kondenzátorovej roznetnice KRAB 1200 (reg. v čiastke 21/1982 Zb.).

45. Úprava Slovenského banského úradu z 27. 7. 1983 č. 2874/1983 o používaní pyrotechnického výrobku Delová rana ohňostrojná II (reg. v čiastke 26/1983 Zb.).

46. Úprava Slovenského banského úradu z 27. 7. 1983 č. 2875/1983 o používaní trhaviny Harmonit AD (reg. v čiastke 26/1983 Zb.).

47. Úprava Slovenského banského úradu z 27. 7. 1983 č. 2876/1983 o používaní elektrických milisekundových rozbušiek DeM Sicca-S (reg. v čiastke 26/1983 Zb.).

48. Úprava Slovenského banského úradu z 21. 5. 1985 č. 57/1985 o používaní trhaviny Permon DaP 3 (reg. v čiastke 19/1985 Zb.).

49. Úprava Slovenského banského úradu z 21. 5. 1985 č. 58/1985 o používaní povrchovej trhaviny Semtex 3 (reg. v čiastke 19/1985 Zb.).

Výnos nadobudol účinnosť 1. januárom 1990. Rozoslal sa obvodným banským úradom a okresným národným výborom; možno doňho nazrieť na týchto orgánoch.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.