Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 434 výsledkov
...
Právny stav od: 2. 4. 2020
Zákon reaguje na potreby aplikačnej praxe v dôsledku situácie v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 v oblasti zdravotníctva. V oblasti správneho...
Právny stav od: 3. 4. 2020
Účelom zákona je zmiernenie ekonomických dopadov na odvádzateľov poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ako reakcia na aktuálnu...
Právny stav od: 1. 4. 2020

Cieľom zákona je ochrana, resp. pomoc fyzickým osobám - nepodnikateľom, podnikateľom a zamestnancom aj zamestnávateľom, pred následkami pandémie.

Právny stav od: 1. 4. 2020
Predmetná novela pracovného kódexu predstavuje sériu legislatívnych opatrení prijatých súvislosti s novým koronavírusom a mimoriadnym stavom. V záujme udržania pracovných miest,...
Právny stav od: 25. 3. 2020
Cieľom právnej úpravy je zlepšiť finančnú situáciu poberateľov nemocenského a ošetrovného a pomôcť čiastočne zmierniť negatívne finančné dopady na zamestnávateľov v súvislosti s...
Právny stav od: 24. 3. 2020

Cieľom zákona je prijatie niektorých mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a niektorých opatrení v justícii.

Právny stav od: 24. 3. 2020
Cieľom zákona je umožniť v presne vyšpecifikovaných situáciách ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu operatívne rozhodnúť o zmene termínov rozhodujúcich pre organizáciu...
Právny stav od: 12. 2. 2020
Zákonom sa ruší vianočný príspevok, ktorý sa transformuje na novú dôchodkovú dávku – 13. dôchodok. Podľa zákona suma 13. dôchodku je vo výške priemernej mesačnej sumy príslušnej...
Právny stav od: 27. 9. 2019
Podľa novej právnej úpravy profesionálny športovec bude môcť vykonávať športovú činnosť v prospech konkrétnej športovej organizácie na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní...
Právny stav od: 5. 12. 2019

Snahou novej právnej úpravy je vyriešiť spoločensky nežiadúce otázky pri výkone správy bytového fondu a prispieť k zdravej finančnej kondícií bytových domov na Slovensku.

...

Zruš filter

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené