Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 908 výsledkov
...
Právny stav od: 28. 5. 2021
Cieľom zákona je zaviesť do nášho právneho poriadku pružné mechanizmy zverejňovania informácií zhromažďovaných od vlastníkov verejných vodovodov, sledovania týchto údajov Úradom...
Právny stav od: 28. 5. 2021
Cieľom zákona je odstránenie nespravodlivosti v oblasti poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v prípade, ak fyzická osoba s ťažkým...
Právny stav od: 27. 5. 2021
Cieľom zákona je efektívna úprava zákona o ochrane osobných údajov v časti, ktorá v súčasnosti predstavuje bariéru pre budovanie významných pietnych pamätníkov symbolizujúcich...
Právny stav od: 28. 5. 2021
Zmenou právnej úpravy sa má znížiť byrokratické zaťaženie podnikateľského prostredia a teda aj orgánov štátnej správy, ktoré sa budú môcť dôslednejšie venovať kľúčovým bodom zákona...
Právny stav od: 28. 5. 2021

Zákon reaguje na zmeny v trendoch prípravy významných investícií, strategických parkov, resp. území.

Právny stav od: 7. 7. 2021
Zákon upravuje pôsobnosť Úradu vlády SR ako národnej implementačnej a koordinačnej autority, ktorá má koordinovať a riadiť vykonávanie mechanizmu a jeho finančné toky ako aj jeho...
Právny stav od: 28. 5. 2021
Cieľom zákona je zriadiť Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve ako právnickú osobu, ktorej sa majú zveriť poradenské úlohy spojené s hodnotením technológií...
Právny stav od: 28. 5. 2021

Cieľom zákona je odstrániť najzávažnejší problém v postihovaní neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.

Právny stav od: 28. 5. 2021

Cieľom návrhu zákona je zefektívnenie poskytovania finančného príspevku na pomoc najmenej rozvinutým okresom, a to s ohľadom na jeho lepšiu adresnosť a transparentnosť.

Právny stav od: 27. 5. 2021
Zákonom sa dopĺňa Príloha č. 4 upravujúca percentuálnu mieru poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov na účely invalidity ako jednej z...
...

Zruš filter

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.