Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 463 výsledkov
...
Právny stav od: 4. 6. 2020
Vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 a súvisiacu krízu v oblasti verejného zdravia, epidemiologický vývoj ochorenia, ako aj dodatočné zdroje, ktoré členské štáty Európskej únie,...
Právny stav od: 4. 6. 2020
Zákon prináša technické úpravy v súvislosti s vydávaním povolení na prevádzkovanie epidemiologických ambulancií. Zákonom sa upravujú podmienky, pri ktorých môže byť pomer úhrady...
Právny stav od:
Zákonom sa má zabezpečiť nárok na pandemické ošetrovné tým rodičom, ktorí i naďalej, po otvorení škôl, budú poskytovať dieťaťu osobnú a celodennú starostlivosť z dôvodu...
Právny stav od:
Cieľom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej...
Právny stav od: 4. 6. 2020
Cieľom zákona je zmiernenie negatívnych dopadov obmedzení súvisiacich s opatreniami proti pandémii choroby COVID-19 na podnikateľské subjekty v Slovenskej republike. Zákonom sa...
Právny stav od: 28. 5. 2020
Zákon sa predkladá z dôvodu potreby zavedenia právnej úpravy v SR na poskytnutie a správu záruk na základe Nariadenia Rady (EÚ) 2020/672 z 19.mája o zriadení európskeho nástroja...
Právny stav od: 27. 5. 2020
Zákon upravuje okruhy riešení v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ktorý obmedzuje činnosť športových organizácií a môže...
Právny stav od: 20. 5. 2020
Cieľom zákona je v súvislosti s dynamickým šírením pandémie infekčného ochorenia COVID-19 reagovať na prijímanie prísnych reštrikčných bezpečnostných a zdravotných opatrení vo...
Právny stav od: 12. 5. 2020
Cieľom zákona je transformovať Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie...
Právny stav od: 12. 5. 2020
Cieľom zákona je dočasne a vyvážene upraviť zmluvné podmienky realizácie verejných kultúrnych podujatí predovšetkým tak, aby objektívna nemožnosť konania podujatia nespôsobila...
...

Zruš filter

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené