Výsledky vyhľadávania v Dôvodových správach: 2 902 výsledkov
...
Právny stav od: 28. 5. 2021
Cieľom zákona je zriadiť Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve ako právnickú osobu, ktorej sa majú zveriť poradenské úlohy spojené s hodnotením technológií...
Právny stav od: 28. 5. 2021

Cieľom zákona je odstrániť najzávažnejší problém v postihovaní neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom.

Právny stav od: 28. 5. 2021

Cieľom návrhu zákona je zefektívnenie poskytovania finančného príspevku na pomoc najmenej rozvinutým okresom, a to s ohľadom na jeho lepšiu adresnosť a transparentnosť.

Právny stav od: 27. 5. 2021
Zákonom sa dopĺňa Príloha č. 4 upravujúca percentuálnu mieru poklesu zárobkovej činnosti podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov na účely invalidity ako jednej z...
Právny stav od: 27. 5. 2021

Zákon reaguje na potreby aplikačnej praxe v oblasti vykonávania výcviku leteckého personálu lietajúcich športových zariadení.

Právny stav od: 28. 5. 2021
Cieľmi zákona je najmä zmena zloženia akademickej obce akadémie v nadväznosti na navrhovanú zmenu voličskej základne verejnej výskumnej inštitúcie, zmena pôsobností snemu akadémie,...
Právny stav od: 28. 5. 2021
Zákonom sa mení zloženie správnej rady (doplnenie členov vymenúvaných zakladateľom) a vedeckej rady (doplnenie odborníkov z príbuzných oblastí). Zákonom sa dopĺňajú doktorandi do...
Právny stav od: 15. 4. 2021
Cieľom zákona je vyriešenie doterajšieho stavu, v ktorom nie je umožnené vykonať štátnu skúšku v príslušnom študijnom programe študentom, ktorí splnia všetky podmienky pre jej...
Právny stav od: 28. 5. 2021
Cieľom zákona proti byrokracii je ďalšia vlna zrušenia povinnosti predkladania potvrdení a výpisov v listinnej podobe orgánom verejnej moci vychádzajúca z tzv. princípu „jedenkrát...
Právny stav od: 15. 7. 2021
Cieľom zákona je presun dvoch konkrétnych kompetencií Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na Pôdohospodársku platobnú agentúru, ktoré súvisia s...
...

Zruš filter

Posledné pridané

Oblasti práva


Zobraziť viac
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.