Výsledky vyhľadávania vo Vestníku MZ SR: 816 výsledkov k 29. 1. 2020
...
Rozbaliť36/2019 Vestník MZ SR - Odborné usmernenie Metodika vyhodnocovania expozície obyvateľstva elektromagnetickému poľu
Rozbaliť35/2019 Vestník MZ SR - Štatút Bezpečnostného výboru Ministerstva zdravotníctva pre oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti
Rozbaliť34/2019 Vestník MZ SR - Odborné usmernenie ktorým sa zrušuje Odborné usmernenie na poskytovanie dlhodobej domácej oxygenoterapie
Rozbaliť33/2019 Vestník MZ SR - Odborné usmernenie o postupoch používania mobilnej aplikácie s akútnym infarktom myokardu a s náhlou cievnou mozgovou príhodou
Rozbaliť32/2019 Vestník MZ SR - Štandardný postup na vykonávanie lekárskeho ožiarenia a na výkon prevencie - skríningová mamografia 1. revízia
Rozbaliť31/2019 Vestník MZ SR - Štandardný postup pre výkon prevencie populačného skríningu kolorektálneho karcinómu 1. revízia
Rozbaliť30/2019 Vestník MZ SR - Štatút Komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre zriedkavé choroby (Rare Diseases - RD)
Rozbaliť29/2019 Vestník MZ SR - Novela opatrenia,ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva
Rozbaliť28/2019 Vestník MZ SR - Opatrenie, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby
Rozbaliť27/2019 Vestník MZ SR - Novela opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 7. júna 2019 č. 07648-2019-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrann
Rozbaliť26/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Martin
Rozbaliť25/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice
Rozbaliť24/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Univerzitnej nemocnice Bratislava
Rozbaliť23/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Národného ústavu detských chorôb, skrátene „NÚDCH“
Rozbaliť22/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Banská Bystrica
Rozbaliť21/2019 Vestník MZ SR - Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Detskej fakultnej nemocnice Košice
Rozbaliť20/2019 Vestník MZ SR - Opatrenie o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2019
Rozbaliť19/2019 Vestník MZ SR - Štatút pre tvorbu nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie
Rozbaliť18/2019 Vestník MZ SR - Štatút pre tvorbu nových a inovovaných postupov pre výkon prevencie
Rozbaliť17/2019 Vestník MZ SR - Štatút pre štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené