Oznámenie č. o4/c36/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 36/1989
Platnosť od 28.12.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 26 ods. 2 písm. c) a d) zákona č. 145/1961 Zb. o dani z príjmu obyvateľstva po dohode s Ministerstvom financií, cien a miezd Českej socialistickej republiky a Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky výnos z 28. decembra 1989 č. II/4-22 066/1989 o úľavách na dani z príjmu obyvateľstva.

Daňové úľavy podľa tohto výnosu sa vzťahujú na daňovníkov, ktorí prevádzkujú služby na základe povolenia národného výboru podľa nariadenia vlády ČSR č. 1/1988 Zb. a nariadenia vlády SSR č. 2/1988 Zb.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1990 a bude sa podľa neho postupovať po prvý raz pri vyrubení dane z príjmu obyvateľstva za kalendárny rok 1989.

Výnos bude uverejnený vo Finančnom spravodajcovi a možno doň nazrieť na Federálnom ministerstve financií, Ministerstve financií, cien a miezd ČSR, Ministerstve financií, cien a miezd SSR a na národných výboroch všetkých stupňov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.