Výsledky hľadania v produkte Rozhodnutia súdov: 834 828 výsledkov
Fulltext:
Spisová značka, ECLI:
R číslo:
Dátum rozhodnutia:
od:
do:
Vydané súdom: (možnosť zvoliť jeden alebo kombináciu viacerých súdov)
Súvislosť s predpisom: (zadajte číslo jedného alebo viacerých predpisov oddelených medzerou)
...
Spisová značka: C-484/20
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum podania: 2. 12. 2021
Dátum uverejnenia: 2. 12. 2021
Článok 62 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES...
Spisová značka: Joined Cases C-884/19 P and C-888/19 P
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum podania: 2. 12. 2021
Dátum uverejnenia: 2. 12. 2021
1. Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie z 24. septembra 2019, Xinyi PV Products (Anhui) Holdings/Komisia (T2. 586/14 RENV, EU:T:2019:668), sa zrušuje.3. Vec sa vracia...
Spisová značka: T-700/20
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum podania: 1. 12. 2021
Dátum uverejnenia: 1. 12. 2021
1) Rozhodnutie štvrtého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 23. septembra 2020 (vec R 2186/20192) 4) sa zrušuje.3) EUIPO znáša svoje vlastné...
Spisová značka: C-25/20
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Európsky súdny dvor
Dátum podania: 25. 11. 2021
Dátum uverejnenia: 25. 11. 2021
Článok 32 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní v spojení s článkami 4 a 28 tohto nariadenia sa má vykladať v tom zmysle, že na prihlásenie...
Spisová značka: 1Saz/1/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 19. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 12. 2021
1. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, migračný úrad, dublinské stredisko, v konaní podľa zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...
Spisová značka: 6To/76/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 12. 2021
1. Okresný súd napadnutým rozsudkom uznal obžalovaného vinným zo spáchania zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby podľa § 208 ods. 1 písm. a), ods. 3 písm. d) Trestného...
Spisová značka: 32Cob/53/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 12. 2021
1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil neodkladné opatrenie, ktorým uložil žalovanej povinnosť umožniť žalobcovi nahliadnuť do všetkých dokumentov žalovanej a...
Spisová značka: 4SaZ/3/2021
Forma rozhodnutia: Rozsudok
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 18. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 12. 2021
1. Dňa 02.12.2021 žalobca urobil vyhlásenie cudzinca o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany na území Slovenskej republiky. V tomto vyhlásení uviedol, že o udelenie...
Spisová značka: 8S/145/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 12. 2021
1. Správnou žalobou doručenou Krajskému súdu v Košiciach dňa 05.08.2021 sa žalobca cestou zvoleného zástupcu domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. O-147/2021 zo dňa...
Spisová značka: 24CoP/184/2021
Forma rozhodnutia: Uznesenie
Súd: Krajský súd
Dátum rozhodnutia: 16. 11. 2021
Dátum uverejnenia v EPI: 2. 12. 2021
I. Predmet konania1. Matka sa návrhom doručeným súdu prvej inštancie dňa 23.07.2021 domáhala nariadenia neodkladného opatrenia, ktorým by súd predbežne zveril maloleté deti H. a E....
...

Posledné pridané

Typ rozhodnutia

Územná pôsobnosť

Trvání dotazu: 0 ms
Temp Table (tmp): False
Specialni počitání (cnt): True
Server (sql): sql02
Url: /vyhladavaniersadv
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.