Oznámenie č. o10/c36/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 36/1989
Platnosť od 28.12.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1990.

Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva výnos z 1. novembra 1989 číslo 4231/1989-C/4 o poskytovaní odmien za odber tvrdej pleny mozgovej a hypofýzy.

Podľa tohto výnosu zdravotníckym pracovníkom rozpočtových zdravotníckych organizácií riadených Ministerstvom zdravotníctva a sociálnych vecí SSR a rozpočtových zdravotníckych organizácií spravovaných národnými výbormi patrí za každú odobratú a prevzatú tvrdú plenu mozgovú alebo hypofýzu odmena v určenej výške.

Výnos nadobúda účinnosť 1. januárom 1990 a bude uverejnený pod číslom 7/1989 Vestníka Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí SSR.

Možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva a sociálnych vecí SSR, odboroch zdravotníctva krajských a okresných národných výborov a v ústavoch národného zdravia.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.