Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času s prácou nadčas

Zamestnávateľ má na vrátnici nepretržitú prevádzku, nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času v 12-hodinových pracovných zmenách, kde pracuje 5 zamestnancov, z toho jeden len na denných zmenách z dôvodu nespôsobilosti na nočnú prácu. Ďalší zamestnanec predložil lekársky posudok, na základe ktorého ani on nemôže vykonávať nočnú prácu. Bol vypracovaný rozpis zmien tak, aby dvaja zamestnanci pracovali len v denných zmenách a traja prevažne v nočných zmenách (dvom z nich vychádza po jednej dennej zmene). Je splnená podmienka § 87 ods. 4 Zákonníka práce – pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín, je splnená podmienka § 92 ods. 1 – minimálny odpočinok 12 po sebe nasledujúcich hodín a § 93 ods. 1 a 2 – nepretržitý odpočinok dva po sebe nasledujúce dni. Ale podľa tohto rozpisu by v každom mesiaci dvom vrátnikom vznikala práca nadčas cca 20 až 25 hodín a zamestnávateľ predpokladá, že v priebehu kalendárneho roka sa vyčerpá limit 150 hodín u niektorých vrátnikov. Ako riešiť vzniknutú situáciu: výpoveďou podľa § 63 ods. 1 písm. c) alebo d) bod 1 alebo dohodnúť s vrátnikmi prácu nadčas nad 150 hodín?

Autori: Ing. Eva Gášpárová
Právny stav od: 1. 4. 2002
Dátum publikácie: 17. 3. 2016 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Eva Gášpárová

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené