Pracovná pohotovosť, práca nadčas a nočná práca

Zamestnávateľ je oprávnený nariadiť pracovnú pohotovosť na zabezpečenie nevyhnutných úloh, ale len v odôvodnených prípadoch, a to mimo rámca rozvrhu pracovných zmien a nad určený týždenný pracovný čas. 

Autori: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 3. 2015
Právny stav do: 30. 4. 2018
Dátum publikácie: 29. 5. 2015
Prameň: Personálny a mzdový poradca podnikateľa / PMPP - 2015 / PMPP - 9-10/2015
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Náhrady v pracovnom práve; Odmena za prácu, mzda, plat; Riadenie práce / Pracovno - právne vzťahy


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Jarmila Strählová

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené