Prihlásenie

Vstupujete do časti portálu len pre registrovaných používateľov.

 

Nemáte prihlasovacie údaje? Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA

V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.ezisk.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

 

Rozšírte svoj EPI Právny systém Basic a Medium o nové online publikácie z edičnej rady Eurokódex judikatúra a monotematiky:

 

edicia_Judikatura__Spravny-poriadok-a-Spravny-sudny-poriadok__800xXXX       

Judikatúra k Správnemu poriadku a Správnemu súdnemu poriadku 2. diel

Správny poriadok a Správny súdny poriadok - 2. diel, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX. Judikatúru zostavil sudca Najvyššieho súdu SR JUDr. Jozef Milučký.

 

* je súčasťou EPI Právneho systému Premium


Image47097       

Judikatúra k náhrade škody v pracovnom práve

Výber 65 rozhodnutí súdov, ktoré sa týkajú náhrady škôd v oblasti pracovného práva. Sú tu zaradené rozhodnutia k zodpovednosti zamestnávateľa, ale aj k zodpovednosti zamestnanca, k liberačným dôvodom a tiež k bezdôvodnému obohateniu a povinnosti na jeho vydanie.

 

* je súčasťou EPI Právneho systému Premium


Image46463       

Judikatúra k ochrane osobnosti

Rozsiahly výber rozhodnutí k problematike ochrany osobnosti obsahuje až 170 rozhodnutí rozdelených podľa jednotlivých aspektov tejto problematiky. Obsahuje rozhodnutia súvisiace s definovaním podmienok neoprávnenosti zásahu do práva na ochranu osobnosti a k jeho rôznym formám. osobitne sú vyčlenené rozhodnutia k postmortálnej ochrane osobnosti, k ochrane osobnosti v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, s trestným konaním aj s činnosťou štátnych orgánov. Zahŕňa tiež rozhodnutia ku konfliktu slobody prejavu a práva na informácie s právom na ochranu osobnosti.

 

* je súčasťou EPI Právneho systému Premium


Image46470       

Medzinárodné právo súkromné – výber predpisov

Obsahuje výber predpisov Slovenskej republiky i predpisov Európskej únie, ktoré riešia medzinárodnoprávny aspekt občianskych a obchodných vecí, rodinnoprávnych vzťahov a dedenia. Obsahuje tiež predpisy týkajúce sa medzinárodnej právnej pomoci a zoznam dvojstranných zmlúv vo veciach občianskych a rodinných, ktorými je SR viazaná.

 

* je súčasťou EPI Právneho systému Premium


obalka_Cierna-stavba---800xX       

Čierna stavba

Ponúka analýzu postupov pri riešení problematiky nelegálnej stavby a rozoberá proces dodatočného povolenia stavby. Prínosom pre právnu prax je taktiež rozsiahly výber judikatúry a metodických usmernení ministerstva a spolu s komentárom autora, ako aj výber niektorých negatívnych prípadov z právnej praxe.

 

* je súčasťou EPI Právneho systému Premium


edicia_Judikatura__CSP-dovolanie       

Judikatúra Najvyššieho súdu SR k dovolaniu podľa CSP

Výber rozhodnutí Najvyššieho súdu SR ponúkame rozčlenený do jedenástich okruhov, napr. k podmienkam prípustnosti dovolania, k tzv. majetkovému cenzu, k vymedzeniu rozhodnutí, proti ktorým je a proti ktorým nie je prípustné dovolanie ale aj ku konkrétnym dôvodom prípustnosti dovolania, ako napr. odklon od ustálenej rozhodovacej praxe.

 

* je súčasťou EPI Právneho systému Premium


edicia_Judikatura__Skoncenie-pracovneho-pomeru__800xX       

Judikatúra ku skončeniu pracovného pomeru

Obsahuje rozhodnutia nielen k výpovedi, zákazu výpovede, okamžitému skončeniu, ale aj k účasti zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru a k nárokom z neplatného skončenia pracovného pomeru. Obsahuje tiež rozhodnutia ku skončeniu štátnozamestnaneckého pomeru.

 

* je súčasťou EPI Právneho systému Premium


Registrácia

Zabudli ste heslo?

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené