Prihlásenie

Vstupujete do časti portálu len pre registrovaných používateľov.

 

Nemáte prihlasovacie údaje? Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA

V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.ezisk.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

 

NOVINKY V EPI PRÁVNYCH SYSTÉMOCH

 

co-pribudlo-na-EPI       

Čo pribudlo na epi.sk za posledný rok?

EPI je živý systém a každodenne sledujeme a aktualizujeme všetky dôležité právne normy a informácie, ktoré sú základom EPI. Za posledný rok pribudlo a upravilo sa viac ako 40 000 dokumentov v obsahu. Prinášame prehľadnú infografiku.

 


       

Výber stanovísk trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR

Výber ponúka tzv. Tpj judikatúru, teda stanoviská Najvyššieho súdu SR vydávané od roku 1993 až po súčasnosť, ktoré boli publikované v Zbierkach stanovísk Najvyššieho súdu SR a rozhodnutí súdov SR. Obsahuje tiež vybrané staršie stanoviská, vydané pred rokom 1993, spolu je vo výbere zaradených viac ako 100 stanovísk.

 

* je súčasťou EPI Právneho systému Premium


       

Svedok v trestnom konaní - Judikatúra

Výber 55 súdnych rozhodnutí zahŕňa relevantné, systematicky usporiadané tematické okruhy týkajúce sa svedka a jeho výsluchu v trestnom konaní. Ide napríklad o povinnosť mlčanlivosti, právo svedka odoprieť výpoveď, zákaz výsluchu svedka, zákonnosť a kontradiktórnosť výsluchu svedka, vrátane ústavno-právnych štandardov kontradiktórnosti výsluchu svedka, ktorá priamo súvisí s právom obvineného na spravodlivé súdne konanie, ďalej prítomnosť advokáta pri výsluchu svedka, rozpory vo výpovediach svedka a čítanie zápisníc o jeho predchádzajúcej výpovedi (výpovediach), krivú výpoveď a krivú prísahu, či špecifické prípady výsluchov svedkov, ako napríklad výsluchov svedkov mladších ako 18 rokov, výsluchov utajených svedkov či agentov.

 

* je súčasťou EPI Právneho systému Premium


       

Judikatúra k bezpodielovému spoluvlastníctvu manželov

Výber obsahuje 132 rozhodnutí slovenských súdov, ktoré sa týkajú pravidiel pre vyporiadavanie BSM a jeho jednotlivých súčastí, a tiež vymedzenia vecí, v ktorých môže jeden z manželov konať za druhého bez jeho súhlasu. Vo výbere sú zaradené aj rozhodnutia k dohode manželov o úprave rozsahu BSM, k dlhom počas BSM a aj k jeho zrušeniu počas trvania manželstva. Nájdete v ňom tiež rozhodnutia k procesnoprávnym aspektom konania o vyporiadanie BSM.

 

* je súčasťou EPI Právneho systému Premium


edicia_Judikatura__Spravny-poriadok-a-Spravny-sudny-poriadok__800xXXX       

Judikatúra k Správnemu poriadku a Správnemu súdnemu poriadku 2. diel

Správny poriadok a Správny súdny poriadok - 2. diel, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX. Judikatúru zostavil sudca Najvyššieho súdu SR JUDr. Jozef Milučký.

 

* je súčasťou EPI Právneho systému Premium


Image47097       

Judikatúra k náhrade škody v pracovnom práve

Výber 65 rozhodnutí súdov, ktoré sa týkajú náhrady škôd v oblasti pracovného práva. Sú tu zaradené rozhodnutia k zodpovednosti zamestnávateľa, ale aj k zodpovednosti zamestnanca, k liberačným dôvodom a tiež k bezdôvodnému obohateniu a povinnosti na jeho vydanie.

 

* je súčasťou EPI Právneho systému Premium


Registrácia

Zabudli ste heslo?

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené