Jednoduchá spoločnosť na akcie – nový typ spoločnosti od 1. 1. 2017

Zmeny v Obchodnom zákonníku – akcionárska zmluva, právna úprava akcií v jednoduchej spoločnosti na akcie.

Čítať celé

Novinky v DPH v roku 2017

Od 1. januára 2017 začne platiť novela zákona o DPH, ktorá zavádza niekoľko noviniek. Pozrite si podrobný popis zmien, ktoré novela č. 297/2016 Z. z. platiteľom DPH prináša.

Čítať celé

K niektorým povinnostiam podľa zákona o odpadoch

Reakcie na niektoré publikované názory k viacerým aspektom nového zákona o odpadoch, odpovede na často uvádzané otázky, porovnanie niektorých ustanovení starého a nového zákona.

Čítať celé

Zmeny v katastri v dôsledku rekodifikácie

Nová úprava  v odvolaní proti zamietavému rozhodnutiu pri návrhu na vklad, zmena týkajúca sa orgánov na úseku katastra a ponímania poznámky pri vyvlastňovacom konaní.

Čítať celé

Právnická literatúra

S-EPI, s.r.o. © 2010-2016, všetky práva vyhradené