Pracovný čas

Právna úprava pracovného času sa týka najmä jeho dĺžky a zásad pre jeho rozvrhnutie v priebehu určitého časového úseku. Ustanovenia Zákonníka práce určujú len maximálnu prípustnú dĺžku pracovného času a konkrétnu úpravu ponecháva na dohodu medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Pracovný čas je časový úsek, v ktorom je zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi, vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou. Prestávka v práci (na jedenie a odpočinok), tak isto ako cesta do zamestnania a zo zamestnania, nie je pracovným časom. Priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín. Výnimka je u zdravotníckeho zamestnanca, u ktorého môže byť priemerný týždenný pracovný čas maximálne 56 hodín za obdobie najviac po sebe nasledujúcich 4 mesiacov. Zamestnávateľ môže rozvrhnúť pracovný čas rovnomerne alebo nerovnomerne. Osobitným spôsobom nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času je konto pracovného času. Zamestnávateľ môže zaviesť aj pružný pracovný čas, ktorý umožňuje variabilne upraviť pracovný čas v záujme zamestnancov.

Autori: Ing. Jarmila Strählová
Právny stav od: 1. 1. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2016
Dátum publikácie: 3. 12. 2014
Prameň: Personálny a mzdový poradca podnikateľa / PMPP - 2015 / PMPP - 2-3/2015
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Personalistika; Riadenie práce / Pracovno - právne vzťahy


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Jarmila Strählová

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace eurokódex komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené