1. Výdavky súvisiace s nehnuteľnosťou využívanou v rámci príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu

V prípade daňového posúdenia uplatnenia daňových výdavkov súvisiacich s užívaním nehnuteľnosti a ich rozsahu je potrebné rozlišovať či nehnuteľnosť je alebo nie je zaradená do obchodného majetku resp. či niekedy do obchodného majetku zaradená bola. Práve pre fyzické osoby je definícia obchodného majetku pre daňové účely uvedená priamo v § 2 písm. m) ZDP. Táto definícia a následne aj stanovené pravidlá sú dôležité pre ďalšie daňové posúdenie vzniknutých prípadov a situácií. Avšak definícia obchodného majetku súvisí len s príjmami, ktoré daňovník dosahuje v rámci rozsahu príjmov uvedených v § 6 ZDP, t. j. príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu alebo z použitia diela alebo umeleckého výkonu.

Autori: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2017
Dátum publikácie: 26. 1. 2017
Prameň: Daňový a účtovný poradca podnikateľa / DÚPP - 2017 / DÚPP - 4/2017
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmovObsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Miroslava Brnová

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené