2. Služby, ktoré sa vzťahujú alebo nevzťahujú na nehnuteľný majetok

Výpočet služieb, ktoré sa vzťahujú na nehnuteľný majetok, je uvedený v článku 31a ods. 2, a služieb, ktoré sa nevzťahujú na nehnuteľný majetok, v článku 31a odseku 3 VN č. 282/2011. Článok 31a VN č. 282/2011 v odseku 2 demonštratívne (nevyčerpávajúco) zavádza zoznam služieb, pri ktorých je zrejmá dostatočne priama súvislosť poskytnutej služby s nehnuteľným majetkom (a teda miesto dodania sa určí podľa článku 47 smernice o DPH). V odseku 3 sú zase vymedzené služby, ktoré nemajú dostatočnú súvislosť s nehnuteľným majetkom.

Autori: Mgr. Bc. Mojmír Beňo
Právny stav od: 1. 1. 2017
Dátum publikácie: 26. 1. 2017
Prameň: Daňový a účtovný poradca podnikateľa / DÚPP - 2017 / DÚPP - 4/2017
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z pridanej hodnoty


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Mgr. Bc. Mojmír Beňo

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené