1. Všeobecne o článku 47 smernice o DPH

Pravidlo uvedené v článku 47 smernice o DPH (§ 16 ods. 1 ZDPH) predstavuje osobitné pravidlo určenia miesta poskytnutia služby, nie výnimku zo všeobecných pravidiel určenia miesta poskytnutia služby, ktoré sú uvedené v jej čl. 44 (§ 15 ods. 1 ZDPH) a v čl. 45 (§ 15 ods. 2 ZDPH). Predmetná skutočnosť je mimoriadne dôležitá pre správnu aplikáciu tohto pravidla, pretože ak by išlo o výnimku, tú je v zmysle právnej logiky potrebné vykladať reštriktívne. Naopak, keďže ide o samostatné pravidlo, spadá do jeho pôsobnosti akékoľvek plnenie, ktoré spĺňa objektívne podmienky v ňom uvedené. Ide v podstate o uplatnenie právnej zásady lex specialis derrogat legi generali.

Autori: Mgr. Bc. Mojmír Beňo
Právny stav od: 1. 1. 2017
Dátum publikácie: 26. 1. 2017
Prameň: Daňový a účtovný poradca podnikateľa / DÚPP - 2017 / DÚPP - 4/2017
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z pridanej hodnoty


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Mgr. Bc. Mojmír Beňo

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené