4. Príjem z predaja a prenájmu nehnuteľností z pohľadu medzinárodného zdaňovania – zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Príjmy z užívania nehnuteľností sú riešené v článku „Zdaňovanie príjmov z nehnuteľného majetku“ (väčšinou článok 6). V tomto článku je zakotvená zásada, že príjmy z priameho užívania (napr. príjem získaný z rezania a predávania drevnej hmoty), prenájmu alebo používania nehnuteľného majetku v akejkoľvek inej forme (vrátane príjmov z poľnohospodárstva a lesníctva) sa zdaňujú v štáte, v ktorom je tento majetok umiestnený.

Autori: Ing. Miroslava Brnová
Právny stav od: 1. 1. 2016
Právny stav do: 31. 12. 2017
Dátum publikácie: 30. 11. 2016
Prameň: Daňový a účtovný poradca podnikateľa / DÚPP - 2017 / DÚPP - 1/2017
Oblasti práva: Správne právo / Dane a poplatky / Daň z príjmovObsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Miroslava Brnová

Súvisiace tlačivá a formuláre

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené