Vzory zmlúv a právnych podaní

Odporúčame

Dovolanie sa neplatnosti právneho úkonu relatívne neplatného

02.07.2019 / Mgr. Miriama Draškovičová

Relatívne neplatnými právnymi úkonmi sú len úkony taxatívne vymenované v § 40a OZ. 

celý článok

Vzory dokumentov vydávaných stavebným úradom

18.02.2019

Vzory z oblasti stavebného práva, ktoré podľa stavebného zákona vydáva stavebný úrad.

celý článok

GDPR: Test proporcionality na kamerový systém

29.01.2019 / JUDr. Dagmar Pagáčová

V balančnom teste prevádzkovateľ posúdi oprávnený záujem vo vzťahu k právam a právom chráneným záujmom dotknutých osôb. 

celý článok


Obsah

 • vzory zo všetkých oblastí práva
 • predstavujú návod na koncipovanie konkrétnej zmluvy, podania alebo žaloby
 • sú určené podnikateľom, začínajúcim právnikom, ale aj laickej verejnosti
 • pridanou hodnotou ku konkrétnemu vzoru je stručný komentár prepojený aktívnymi odkazmi na Zbierku zákonov SR
 • samotný vzor sa nachádza v prílohe (v spodnej časti dokumentu), ktorú si môže používateľ otvoriť v ľubovoľnom textovom editore, pozmeniť, uložiť a vytlačiť
 • aktualizácia obsahu podľa legislatívnych zmien

Funkcie

 • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
 • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov i dátumu platnosti, resp. aktuálnosti)
 • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF
 • možnosť editovať vzory

 


 Služby

 • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
 • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené