EPI komentáre

epi-notebook (1)

  Elektronická knižnica, ktorá vás prekvapí:

 • viac ako 135 najdôležitejších komentárov
 • renomovaní autori, odbornosť a kvalita spracovania
 • aktualizácie po každej novele komentovaného predpisu
 • aktívne odkazy do Zbierky zákonov
 • garancia spoľahlivosti informácií
 • zapracované súvislosti judikatúry a príkladov z praxe
 • všetko rýchlo dostupné online na jednom mieste

OBSAH – ČO ZÍSKATE

EPI Komentáre z najčastejšie používaných oblastí práva:

Občianske právo

Občiansky zákonníkExekučný poriadokNájom a podnájom nebyt. priestorov, Vlastníctvo bytov... 

Obchodné právo

Obchodný zákonníkObchodný registerŽivnostenský zákonPredaj na diaľku, Zákon o obmedzení platieb v hotovosti...

Pracovné právo

Zákonník práce, Zákon o sociálnom poistení, Zákon o minimálnej mzde, Zákon o cestovných náhradách...

Dane a účtovníctvo

Daňový poriadokDaň z príjmov, Zákon o DPH, Zákon o účtovníctve, Zákon o používaní ERP...

Trestné právo

Trestný zákonTrestný poriadok, Zákon o výkone trestu povinnej práce...

Správne právo

Správny poriadok, Zákon o odpadochRozpočtové pravidláMajetok obcí, Zákon o eGovernmente...

Online verzie prestížnych Eurokódex komentárov:

Kompletné vydanie

Dvojzväzkové vydanie Veľkého komentára k Občianskemu zákonníku od JUDr. Feketeho, 

Úplné vydania

Všeobecné správne konanie – Teória a prax,  Zákon o odpadoch, Praktické komentáre pre mestá a obce, o obecnom zriadení, e-Gov, Vlastníctvo bytov, Katastrálny zákon, Poplatky za uloženie odpadov

Upravené vydania

Trestný zákon, Trestný poriadok, Zákon o rodine

Kompletný zoznam EPI Komentárov:

 

FUNKCIE A SLUŽBY – AKO TO FUNGUJE

 • rýchle vyhľadanie  komentára – pomocou fulltextu alebo pomocou zoznamu komentárov
 • rýchle vyhľadanie informácie v komentári a spresňovanie výsledkov hľadania podľa čísla predpisu a autora komentára
 • ľahká orientácia v komentári prostredníctvom navigácie cez obsahu predpisu až do úrovne jednotlivých ustanovení
 • zobrazenie podľa Vašej požiadavky – podľa zvolenej časti (k celému predpisu, k skupine ustanovení alebo k 1 ustanoveniu)
 • časové verzie komentárov – s uvedením dátumov, ku ktorým je konkrétny komentár účinný
 • zobrazenie komentára priamo pri komentovanom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod modrou guličkou
 • účinnosti pri každom komentovanom ustanovení  – informácia o účinnosti komentára, a v prípade ak existuje, možnosť výberu komentára k jeho iným časovým verziám
 • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môžete  vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF
 • osobný profil – ukladanie záložiek, možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložené dokumenty
 • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte komentára

MÁTE NA VÝBER – PONÚKAME

Produkt EPI Komentáre:

zakon-komentare-k-zakonom-online-800x800

 

Cena:

310,80 € s DPH

259,00€ bez DPH

 

 


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.