Príklady z praxe

Odporúčame

Príklady z praxe k povinnostiam podnikateľov

20.07.2020 / Ing. Eva Gášpárová

Má SZČO uvádzať vo výkazoch či daňových priznaniach svoje sídlo, resp. miesto podnikania alebo adresu trvalého bydliska?

celý článok

Automobil v podnikaní - nové príklady z praxe

08.06.2020 / Ing. Nadežda Cígerová

Výber odpovedí na otázky z praxe podnikateľov k téme používania automobilu v podnikaní.

celý článok

Monitorovanie zamestnancov a kontrolný mechanizmus

12.03.2020 / JUDr. Petra Beznosková

Zamestnávateľ by mal predísť použitiu kamerového záznamu na pracovnoprávne účely, ak nemá zavedený kontrolný mechanizmus podľa ust. § 13 ods. 4 Zákonníka práce.

celý článok


Obsah

 Odpovede na otázky, ktoré posielajú alebo volajú zákazníci vydavateľstva Poradca podnikateľa

  • príklady z praxe spracované vo forme otázok a odpovedí zameraných hlavne na dane a poplatky, účtovníctvo a pracovné právo
  • pravidelné dopĺňanie nových otázok a odpovedí
  • aktualizácia obsahu podľa legislatívnych zmien
  • odlíšenie archívnych a aktuálnych otázok, údaj o právnom stave

Funkcie

  • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
  • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov i dátumu platnosti, resp. aktuálnosti)
  • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

  • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložené dokumenty
  •  zobrazovanie súvisiacich dokumentov – z odborných článkov i iných produktov
  • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené