Eurokódex judikatúra a monotematiky

 

Občianske právo

|

Pracovné právo

|

Správne právo

|

Daňové právo

|

Trestné právo

|

Ústavné právo

 

 

Občianske právo

edicia_dedicske_konanie (1)

Judikatúra
k dedičskému konaniu

kol. autorov, 2019

edicia_Judikatura__CSP-krajske-sudy (2) (1)

Judikatúra
krajských súdov k CSP

Magočová, 2019

edicia_Judikatura__SSP-krajske-sudy

Judikatúra
krajských súdov k SSP

Magočová, 2019

edicia_Judikatura__CMP-krajske-sudy

Judikatúra
krajských súdov k CMP

Magočová, 2019

edicia_Judikatura__CSP-dovolanie__menší

Judikatúra Najvyššieho
súdu SR k dovolaniu

Magočová, 2020

Ochrana-osobnosti

Judikatúra k ochrane osobnosti
Magočová, 2020

mps

Medzinárodné právo súkromné
Júdová, 2020

edicia_Judikatura__Bezpodielove-spoluvlastnictvo-manzelov

Judikatúra k BSM
Magočová, 2020

edicia_Judikatura__Rozvod-vyzivne

Judikatúra k rozvodu, výživnému...
Magočová, 2020

 

Pracovné právo

Ústavné právo

vzory_povinna_dokumentaciaskoncenie_ppedicia_Judikatura__Nahrada-skody-v-pracovnom-prave

 

 

Vzory z pracovného práva
Bános, Lukajka, 2018

Judikatúra ku skončeniu pracovného pomeru
Kiklicová, 2019

Judikatúra k náhrade škody v pracovnom práve
Beznosková, 2020

Nariadenie GDPR - Veľký komentár
Hudecová,Cyprichová, Makatura a kol., 2018

 
 

Správne právo

obalka_Cierna-stavba---malaedicia_Judikatura__Spravny-poriadok-a-Spravny-sudny-poriadok

Všeobecné správne
konanie – Teória a prax

Hašanová, Milučký, Potasch,
Vallová, IV. 2017

Judikatúra k Správnemu poriadku
a Správnemu súdnemu poriadku

Milučký,Potasch, Vallová, 2017

Judikatúra k zákonu o štátnej službe
príslušníkov PZ, SIS, ZVJS a ŽP

Kravár, 2019

Čierna stavba
Píry, 2020

Judikatúra k Správnemu poriadku a Správnemu súdnemu poriadku 2. diel
Milučký, 2020

 

Daňové právo

Trestné právo

edicia_Judikatura__Danove-judikaty

edicia_Judikatura__Svedok-v-trestnom-konani

edicia_Judikatura__Vyber-stanovisk-trestnopravneho-kolegia

Daňové judikáty
Benčík, 2018

Judikatúra ESD k DPH
kol. autorov, 2019

Svedok v trestnom konaní
Deset, 2020

Výber stanovísk trestnoprávneho kolégia NS SR
kol. autorov, 2020

 

Súčasťou produktu Eurokódex judikatúra a monotematiky sú aj online podoby diel z produkcie vydavateľstva Eurokódex z obdobia rokov 2008 – 2014, monotematiky, právnické učebnice a zborníky. 


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené