Eurokódex judikatúra a monotematiky

 

Občianske právo

|

Pracovné právo

|

Správne právo

|

Daňové právo

|

Ústavné právo

 

 

Občianske právo

edicia_dedicske_konanie (1)

Judikatúra
k dedičskému konaniu

kol. autorov, 2019

edicia_Judikatura__CSP-krajske-sudy (2) (1)

Judikatúra
krajských súdov k CSP

Magočová, 2019

edicia_Judikatura__SSP-krajske-sudy

Judikatúra
krajských súdov k SSP

Magočová, 2019

edicia_Judikatura__CMP-krajske-sudy

Judikatúra
krajských súdov k CMP

Magočová, 2019

edicia_Judikatura__CSP-dovolanie__menšíJudikatúra Najvyššieho
súdu SR 
k dovolaniu

Magočová, 2020

Ochrana-osobnosti

Judikatúra k ochrane osobnosti
Magočová, 2020

mps

Medzinárodné právo súkromné
Júdová, 2020

   

 

 

 

Pracovné právo

Ústavné právo

vzory_povinna_dokumentacia

Vzory z pracovného práva
Bános, Lukajka, 2018

skoncenie_pp

Judikatúra ku skončeniu pracovného pomeru
Kiklicová, 2019

Nariadenie GDPR - Veľký komentár
Hudecová,Cyprichová, Makatura a kol., 2018

 

 

 

Správne právo

obalka_Cierna-stavba---mala

Všeobecné správne
konanie – Teória a prax

Hašanová, Milučký, Potasch,
Vallová, IV. 2017

Judikatúra k Správnemu poriadku
a Správnemu súdnemu poriadku

Milučký,Potasch, Vallová, 2017

Judikatúra k zákonu o štátnej službe
príslušníkov PZ, SIS, ZVJS a ŽP

Kravár, 2019

Čierna stavba
Píry, 2020

 

Daňové právo

edicia_Judikatura__Danove-judikaty

Daňové judikáty
Benčík, 2018

Judikatúra ESD k DPH
kol. autorov, 2019

 

Súčasťou produktu Eurokódex judikatúra a monotematiky sú aj online podoby diel z produkcie vydavateľstva Eurokódex z obdobia rokov 2008 – 2014, monotematiky, právnické učebnice a zborníky. 


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené