Eurokódex literatúra

Eurokódex literatúra obsahuje online verzie diel z vydavateľstva Eurokódex:

 


Knihy

 velky-komentar-ochrana-osobnych-udajov-gdpr-04-2018 

 

Nariadenie GDPR - Veľký komentár 

Irena Hudecová, Anna Cyprichová, Ivan Makatura a kol. (I. vydanie, 2018)

Komentár Vám ponúka podrobný a praktický pohľad na všetky dôležité výkladové aj aplikačné problémy od unikátne zostaveného autorského kolektívu.

 vzory-povinna-dokumentacia 

 

Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa 

Róbert Bános, Jozef Lukajka (I. vydanie, 2018)

Publikácia obsahuje vzory podaní k pracovnému pomeru, vzory žalôb pre zamestnanecké spory aj vzory pre správne konania s inšpektorátom práce. Samostatná časť je venovaná povinnej dokumentácii k ochrane osobných údajov/GDPR..

 

Judikatúra

  

 

Daňové judikáty

Patrik Benčík (I. vydanie apríl 2018)

Odborná publikácia Daňové judikáty obsahuje 50 daňových judikátov a je najkomplexnejším a najobsiahlejším kompilátom daňových judikátov v daňovej a právnej praxi. Autor je v súčasnosti 14. rok advokát, špecializuje sa na daňové kauzy a zastupoval klientov v cca 200 daňových súdnych sporoch.  80% daňových judikátov vychádza z reálnej praxe autora ako advokáta a splnomocneného zástupcu daňových subjektov.Publikácia je zvlášť užitočnou pomôckou pri žalovaní daňových rozhodnutí. 

  

 

Judikatúra k Správnemu poriadku a Správnemu súdnemu poriadku

Jozef Milučký, Peter Potasch, Jana Vallová (I. vydanie, február 2017)

Publikácia obsahuje „skutočnú judikatúru“ Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pretože sú tu zaradené iba tie rozhodnutia, ktoré prešli kvalifikovaným judikatúrnym procesom na najvyššom súde. Predkladané judikáty predstavujú ustálenú rozhodovaciu prax a nič nestratili na svojom význame a aktuálnosti, a to ani po prijatí Správneho súdneho poriadku, zákona č. 162/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2016.

 vseobecne-spravne-konanie 

 

Všeobecné správne konanie – Teória a prax

Hašanová, Milučký, Potasch, Vallová (I. vydanie, apríl 2017)

Táto publikácia nie je komentárom k zákonu o správnom konaní, skôr má povahu učebnice, resp. doplnkovej literatúry k existujúcim komentárom k správnemu poriadku, resp. k učebniciam zo správneho práva procesného. Kniha obsahuje mimoriadne bohatú judikatúrnu zložku, v rámci ktorej autori koncentrovali svoju pozornosť nielen na súčasnú rozhodovaciu prax súdov, ale aj na minulé (relevantné) rozhodnutia


 Ostatné: 

Tripartitum, Erik Štenpien      lupa.png
Tripartitum z pera Štefana Werbőczyho je našou najvýznamnejšou zbierkou obyčajového práva z obdobia feudalizmu. Bolo mimoriadne často používané i v praxi, keďže ako jediná právna kniha podávalo výklad ustanovení uhorského právneho poriadku. Tým, že Tripartitum u nás platilo rekordne dlho (1517 – 1950), stalo sa, takpovediac, svetovým unikátom - zbierkou stredovekých obyčají, ktoré veľmi dlho neboli v rozpore s modernými právnymi predpismi. V Československu sa až roku 1950 podarilo prijať prvý Občiansky zákonník, ktorého zrušovacie ustanovenia definitívne u nás zrušili platnosť Tripartita. Tripartitum je nielen súkromnoprávnou pamiatkou (aj keď v nej dominujú súkromnoprávne normy), ale obsahuje aj množstvo verejnoprávnych ustanovení.

Princípy medzinárodného práva verejného, Sir Ian Brownlie (1. vydanie, 2013)      lupa.png
Slovenský preklad diela sira Iana Brownlieho, výnimočnej osobnosti medzinárodného práva, ktoré bolo sedemkrát vydané v angličtine a preložené do mnohých ďalších jazykov.

Československé právne dejiny, Ladislav Vojáček, Jozef Kolárik, Tomáš Gábriš (2. prepracované vydanie, 2013)      lupa.png
Učebnica prináša prehľad vývoja práva v Československu v rokoch 1918 – 1992.  Kapitoly pokrývajú základné právne odvetvia, rozlišované v 20. storočí v podmienkach československej právnej vedy, vrátane výberu najdôležitejších právnych predpisov v týchto odvetviach.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené