Videškolenia

  Videoškolenia podľa oblasti:  
aktuálne témy z oblasti občianskeho, obchodného aj trestného práva, vrátane záznamov z právnických školení a konferencií  lupa.png  
vysvetlenia nových zmien z oblasti právnej úpravy daňovej problematiky  lupa.png  
vysvetlenia zmien Zákonníka práce a ostatných súvisiacich predpisov z pracovnoprávnej oblasti  lupa.png  
  Zoznam všetkých videoškolení  

 


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené