Odborné články

Odporúčame

Daňové priznania k dani z príjmov za rok 2019

28.02.2020 / Ing. Miroslava Brnová

Elektronická príručka s návodmi, upozorneniami, postupmi, radami na správne vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov pre fyzické osoby, právnické osoby, rozpočtové a príspevkové organizácie a pre subjekty verejnej správy a územnej samosprávy za rok 2019.

celý článok

Konanie o spôsobilosti na právne úkony

27.02.2020 / JUDr. Katarína Ševcová, PhD.

Konanie o spôsobilosti na právne úkony je konanie, ktoré svojimi dôsledkami zasahuje do samotnej podstaty právnej sféry človeka. Viaceré krajiny inštitút pozbavenia spôsobilosti na právne úkony odstránili zo svojej právnej úpravy.

celý článok

Použitie vlastného vozidla a telefónu zamestnancom v zahraničí

18.02.2020 / Ing. Zuzana Uríková

Za akých podmienok možno preplatiť zamestnancovi náklady na používanie vlastného telefónu a auta na pracovné účely v prípade, že ide o auto evidované v zahraničí aj zahraničný paušál.

celý článok


Obsah

  • samostatné epi príspevky a články z renomovaných odborných právnických časopisov - Justičnej revue, Bulletinu slovenskej advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum
  • príspevky z odborných časopisov vydavateľstva Poradca podnikateľa, spol. s r.o. od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti
  • aktualizácia obsahu produktu podľa legislatívnych zmien

Funkcie

  • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
  • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov, autora, ročníka, titulu, dátumu aktuálnosti)
  • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

  • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
  • zobrazovanie súvisiacich dokumentov – z príkladov praxe a iných produktov
  • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené