Odborné články

Odporúčame

Schválené zmeny Zákonníka práce a ďalších pracovnoprávnych predpisov v situácii spôsobenej ochorením COVID-19

03.04.2020

Od 4. 4. 2020 je účinný zákon, ktorý novelizuje Zákonník práce a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.

celý článok

Zmeny v sociálnej oblasti v súvislosti s koronavírusom

02.04.2020 / Ing. Valéria Jarinkovičová

Hlavným cieľom zákona č. 63/2020 Z. z. je pomoc najmä tým ľuďom, ktorí sú pre ochorenie COVID-19 v karanténe alebo izolácii, resp. sa starajú osobne a celodenne o deti.

celý článok

K zákonu o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením COVID-19

01.04.2020 / JUDr. Tatiana Mičudová

Od 27. marca sú účinné dočasné opatrenia dôležité z pohľadu plynutia súkromno-právnych aj procesných lehôt a výkonu iných práv. Zaviedla sa tiež možnosť využívať tzv. lokalizačných a prevádzkových údajov z mobilných telefónov. 

celý článok


Obsah

  • samostatné epi príspevky a články z renomovaných odborných právnických časopisov - Justičnej revue, Bulletinu slovenskej advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum
  • príspevky z odborných časopisov vydavateľstva Poradca podnikateľa, spol. s r.o. od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti
  • aktualizácia obsahu produktu podľa legislatívnych zmien

Funkcie

  • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
  • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov, autora, ročníka, titulu, dátumu aktuálnosti)
  • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

  • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
  • zobrazovanie súvisiacich dokumentov – z príkladov praxe a iných produktov
  • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené