Odborné články

Odporúčame

Bulletin slovenskej advokácie č. 4/2020 v epi.sk

21.05.2020

Aktuálne číslo Bulletinu slovenskej advokácie č. 4/2020 v plnom znení na epi.sk.

celý článok

Zmeny v oblasti ochrany zdravia pri práci v súvislosti s COVID-19

19.05.2020 / MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci v čase krízovej situácie, povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, vykonávanie zdrvotného dohľadu.

celý článok

Odklad splatnosti poistného za marec 2020 a odpustenie platenia poistného za apríl 2020

13.05.2020 / Ing. Eva Gášpárová

Podmienky odkladu poistného za marec 2020 a odpustenia platenia poistného za apríl 2020 pre zamestnávateľov a SZČO vysvetlené na konkrétnych príkladoch.

celý článok


Obsah

  • samostatné epi príspevky a články z renomovaných odborných právnických časopisov - Justičnej revue, Bulletinu slovenskej advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum
  • príspevky z odborných časopisov vydavateľstva Poradca podnikateľa, spol. s r.o. od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti
  • aktualizácia obsahu produktu podľa legislatívnych zmien

Funkcie

  • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
  • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov, autora, ročníka, titulu, dátumu aktuálnosti)
  • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

  • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
  • zobrazovanie súvisiacich dokumentov – z príkladov praxe a iných produktov
  • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené