Odborné články

Odporúčame

Osobný bankrot a jeho účinky so zameraním sa na pracovnoprávny vzťah

11.10.2019 / JUDr. Petra Beznosková

Následky vyhlásenia konkurzu zamestnávateľa na majetok dlžníka – zamestnanca, oddlženie formou určenia splátkového kalendára zamestnancovi.

celý článok

Daňové exekučné konanie: vybrané právne otázky

20.09.2019 / JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD. LL.M.

Súdna prax v súvislosti s núteným vymáhaním daňových nedoplatkov.

celý článok

Deväť hlavných činností, ktoré by firma mala vykonávať v oblasti ochrany osobných údajov pravidelne

16.09.2019 / JUDr. Jakub Pavčík

Čo by mala firma pravidelne vykonávať v oblasti ochrany osobných údajov?

celý článok


Obsah

  • samostatné epi príspevky a články z renomovaných odborných právnických časopisov - Justičnej revue, Bulletinu slovenskej advokácie, Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae a Magister Officiorum
  • príspevky z odborných časopisov vydavateľstva Poradca podnikateľa, spol. s r.o. od renomovaných odborníkov z ekonomickej a právnej oblasti
  • aktualizácia obsahu produktu podľa legislatívnych zmien

Funkcie

  • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
  • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa oblastí práva, kľúčových slov, autora, ročníka, titulu, dátumu aktuálnosti)
  • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

  • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
  • zobrazovanie súvisiacich dokumentov – z príkladov praxe a iných produktov
  • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

 Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod zelenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené