Účtovné súvzťažnosti

Obsah

Praktický online produkt určený pre účtovníkov a podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

  • Prehľad súvzťažného účtovania na všetkých syntetických účtoch zoradených podľa účtových tried a účtových skupín, ktoré sa používajú v účtovnom období a pri účtovej závierke príslušného kalendárneho roka.
  • Obsahuje viac ako 3 700 účtovných prípadov pre každý rok.
  • Aktualizované vydanie účtovných súvzťažností k 1. 1. 2015 zahŕňa zmeny v podvojnom účtovníctve podnikateľov, najmä v súvislosti so zrušením niektorých účtov, so zmenou názvu a obsahovej náplne niektorých účtov a novou účtovou osnovou.
  • Aktualizované vydanie účtovných súvzťažností k 1. 1. 2015 zahŕňa zmeny v podvojnom účtovníctve podnikateľov prijaté v priebehu roka 2014 – rušia sa účty súvisiace s mimoriadnou činnosťou, rušia sa niektoré prevodové účty a menia sa názvy niektorých účtov, bola vydaná aj nová revidovaná účtová osnova. Nový názov a obsah v záväznej rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov majú tieto účty: 066, 351, 361, 471, 591, 592. Zrušené sú tieto účty: 582, 588, 593, 594, 597, 598, 682, 688. Všetky uvedené zmeny ako aj ostatné zmeny v postupoch účtovania pre podvojné účtovníctvo podnikateľov sú v aktualizovaných Účtovných súvzťažnostiach pre rok 2015 zapracované.
  • Spracovali ich renomované autorky Ing. Viera Kaletová a Ing. Jana Turóciová.

Funkcie

  •  Rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu vo všetkých ročníkoch, ale zároveň umožňuje vybrať si iba aktuálny ročník a pracovať s ním.

Potrebujete rýchlo vyhľadať účtovanie na konkrétnom účte? Stačí zadať do vyhľadávača číslo účtu, napr. „213“.  

Neviete číslo účtu, ale viete, aký účtovný prípad potrebujete zaúčtovať? Stačí zadať do vyhľadávača hľadaný výraz, napr. kolky, ceniny, prevádzkové náklady.

  •  Správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

   


 Služby

  • Archívne ročníky – zakúpením prístupu na aktuálny rok získate aj vstup do archívnych ročníkov účtovných súvzťažností
  • Osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov

 

 


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.