Rozhodnutia súdov

Odporúčame

Zjednotenie v otázke uznesenia o začatí trestného stíhania, R 33/2019

17.10.2019

Najvyšší súd SR zverejnil pod číslom R 33/2019 zjednocujúce stanovisko k otázke či uznesenie o začatí trestného stíhania možno vydať aj pri skutku, o ktorom sa predpokladá, že sa udeje.

celý článok

Najvyšší súd k náhrade škody pri dohode o vine a treste

09.10.2019

Najvyšší súd SR zverejnil pod číslom R 26/2019 rozhodnutie k posudzovaniu zavinenia obvineného na vzniku škody v prípade dohody o vine a treste.

celý článok

Okruh sporových strán v spore o určenie, že vec patrí do dedičstva

25.09.2019

Ustálená rozhodovacia prax v riešení otázky okruhu sporových strán v spore o určenie, že vec patrí do dedičstva.

celý článok


Obsah

viac ako 630 000 rozhodnutí!

 • rozhodnutia slovenských, českých a európskych súdov
 • dve skupiny rozhodnutí podľa formy spracovania
  • autorsky spracované: rozhodnutia, ktoré majú príznačný názov, vybranú právnu vetu, priraďujú sa k právnym oblastiam a inštitútom (predmetom rozhodnutia) a sú previazané na právne predpisy aktívnymi odkazmi z textu predpisov i samotných súdnych rozhodnutí. Tieto autorsky spracované rozhodnutia sú vyberané výhradne z uznávaných odborných zdrojov alebo odporúčané spolupracujúcimi odborníkmi.
   V databáze nájdete aj rozhodnutia z publikácie Rozsudky Veľkej komory ESĽP, Eurokódex 2006 a Judikatúra k správnemu poriadku a k Správnemu súdnemu poriadku, Eurokódex 2017
  • pôvodné texty: neupravované texty rozhodnutí publikované na stránkach súdov.
 • zaradenie autorských rozhodnutí do právnych oblastí a právne inštitúty pri jednotlivých autorsky spracovaných rozhodnutiach 

Funkcie

 • rýchle vyhľadávanie  – pomocou fulltextu
 • spresňovanie výsledkov hľadania – podľa vyhľadávacích kritérií fulltextového vyhľadávania (podľa spisovej značky, typu súdu, dátumu rozhodnutia, právnych oblastí a inštitútov, v právnej vete, v celom texte rozhodnutia) 
 • správa dokumentov – všetky dokumenty v systéme si môže užívateľ vytlačiť, skopírovať alebo uložiť vo formáte PDF

 


 Služby

 • osobný profil – ukladanie záložiek,možnosť pridávať, odoberať či prepisovať názov opakovane používaných dokumentov, usporiadať adresáre a v nich uložených dokumentov
 • Právo a judikatúra v praxi – pravidelný mesačný výber najzaujímavejších nových rozhodnutí súdov priamo do e-mailovej schránky.
 • aktívne odkazy do EPI Zbierky zákonov na predpisy a ustanovenia citované v texte dokumentov

Odporúčanie pre zákazníkov Právneho systému: Môžete využívať ďalšiu výhodu on-line práce s právnymi informáciami, ktorou je zobrazenie dokumentov priamo pri súvisiacom ustanovení v EPI Zbierke zákonov SR pod červenou guličkou.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené