Zborníky Právnickej fakulty UMB v EPI

Spolupráca, ktorú si treba všimnúť.

Dátum publikácie: 20. 9. 2021epi_umb_2

Akademický svet niekedy pôsobí ako príliš uzatvorený sám do seba. Tento stereotyp najnovšie búra unikátna spolupráca Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a právneho systému EPI.

Právny systém EPI a Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela s radosťou informujú o vzniku výnimočnej spolupráce, ktorú je potrebné si všimnúť a oceniť. V právnom systéme EPI je odteraz možné nájsť aj zborníky z vedeckých konferencií organizovaných Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela. Dostupnými sa stávajú desiatky odborných príspevkov z oblasti verejného, súkromného či medzinárodného práva, ako aj právnej teórie a príspevky, ktoré reagujú na rozličné právne inštitúty a problémy aplikačnej praxe. Návštevník právneho systému epi.sk tak môže získať prehľad, akými témami žije akademické právnické prostredie a presvedčiť sa, že skutočne reaguje na aktuálne otázky v oblasti právnej vedy. Spojenie teórie a praxe dosahuje touto unikátnou spoluprácou medzi PrF UMB a EPI novú úroveň.

Príspevky zborníkov z vedeckých konferencií v produkte EPI Odborné články je možné nájsť v samostatnej sekcii a všetky sú súčasťou fulltextového vyhľadávania systému EPI. Nie je potrebné prehľadávanie pdf verzií zborníkov, pretože príspevky zodpovedajúce požadovanému hľadaniu sú pomocou prehľadného vyhľadávania ľahko identifikovateľné. Dostupnými sa stávajú napríklad príspevky z konferencií Právne rozpravy on-screen či Banskobystrických zámockých dní práva, alebo Banskobystrickej školy právnych dejín.

PrF UMB je prvou právnickou fakultou, ktorá takýmto spôsobom sprístupňuje širokej verejnosti výsledky svojej vedeckej činnosti a vďaka portálu EPI sa stávajú dostupné pre takmer štvrť milióna unikátnych užívateľov mesačne.

 
 

inštitút oddlženia

 

trest prepadnutia majetku

 

neoprávnená stavba

zastúpenie v obchodnom práve

 

kybernetická bezpečnosť

 

mediácia

 
 zelená infraštrukúra 

zastúpenie v rodinnom práve

 

kánonické právo

civilný proces

 monitorovanie verejných priestorov 

ochrana spotrebiteľa

 
 dohľad nad finančným trhom 

núdzový stav

 

daňové trestné činy

 

kontrola spravodajských služieb

 

účinná ľútosť

 obnova konania pred ÚS SR 

ochrana osobných údajov

Právne rozpravy on-screenPrávne rozpravy on-screen II.Sekcia dejín štátu a práva (2020)
Sekcia súkromného práva (2020)Sekcia verejného práva (2020)Sekcia dejín štátu a práva (2019)
Sekcia súkromného práva (2019)Sekcia medzinárodného a európskeho práva (2019)Sekcia verejného práva (2019)

Vyhľadávanie Zborníkov na epi.sk

V produkte EPI Odborné články sú zaradené v samostatnej sekcii:

result_list_zborniky1

Články zo Zborníkov sú súčasťou fulltextového hľadania

Keďže sú súčasťou databázy odborných príspevkov EPI, pri fulltextovom vyhľadávaní informácií potrebných ku Vašej práci v ponuke výsledkov nájdete aj Zborníky. Príspevky zo Zborníkov, ktoré zodpovedajú Vášmu zadaniu, budú medzi vyhľadanými výsledkami.

Dostupné priamo, bez prehľadávania pdf verzie Zborníka

Odborné informácie v príspevkoch zo Zborníkov nemusíte dohľadávať v pdf Zborníkov. Relevantné príspevky zodpovedajúce Vášmu hľadaniu sú ľahko identifikovateľné pomocou fulltextu.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.