Oznámenie č. o4/c40/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 40/1989
Platnosť od 30.12.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. februárom 1990.

Federálne ministerstvo národnej obrany

vydalo podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Ústredným výborom Odborového zväzu pracovníkov Československej ľudovej armády výnos č. 3/1989 z 29. decembra 1989, ktorým sa mení a dopĺňa úprava z 30. novembra 1982 č. 6850-FS/5-1982 o odmieňaní umeleckých pracovníkov v organizáciách rozpočtového úseku v pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany (reg. v čiastke 14/1983 Zb.) v znení výnosu z 2. septembra 1988 č. 12/1988 (reg. v čiastke 30/1988 Zb.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. februárom 1990 a je uverejnený v Zbierke mzdových výnosov FMNO v čiastke 3/1989.

Do výnosu možno nazrieť na Federálnom ministerstve národnej obrany.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.