Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 37 výsledkov k 27. 11. 2021
Rozbaliť262/2021 Z. z. - Novela zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty
Rozbaliť300/2020 Z. z. - Novela zákonov v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19
Rozbaliť234/2011 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou pamiatkovej rezervácie Trnava
Rozbaliť188/2011 Z. z. - Nariadenie o pamiatkových rezerváciách Vlkolínec, Špania Dolina a Osturňa
Rozbaliť243/2010 Z. z. - Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní strieborných zberateľských euromincií v nominálnej hodnote 20 eur s tematikou ochrany prírody a krajiny – Národný park Poloniny
Rozbaliť207/2009 Z. z. - Zákon o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty
Rozbaliť206/2009 Z. z. - Zákon o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty
Rozbaliť522/2008 Z. z. - Zákon o vyznamenaniach SR
Rozbaliť516/2008 Z. z. - Zákon o Audiovizuálnom fonde
Rozbaliť343/2007 Z. z. - Audiovizuálny zákon
Rozbaliť189/2001 Z. z. - Oznámenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-19/1997-1 z 15. januára 1997, ktorým sa vydáva zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Rozbaliť87/1999 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o kultúrnej spolupráci
Rozbaliť342/1998 Z. z. - Vyhláška o odbornej správe múzejných a galerijných zbierkových predmetov
Rozbaliť115/1998 Z. z. - Zákon o múzeách a galériách
Rozbaliť19/1998 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu k Dohode o dovoze materiálov vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru
Rozbaliť18/1998 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o dovoze materiálov vzdelávacieho, vedeckého či kultúrneho charakteru
Rozbaliť156/1997 Z. z. - Zákon o zriadení Akadémie umení v Banskej Bystrici
Rozbaliť67/1995 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti školstva, vedy a kultúry
Rozbaliť343/1994 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o výmene niektorých predmetov kultúrneho dedičstva
Rozbaliť200/1994 Z. z. - Zákon o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.