Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 1 563 výsledkov k 9. 5. 2021
...
Rozbaliť153/2021 Z. z. - Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Rozbaliť103/2021 Z. z. - Nariadenie vlády o ďalšom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu v súvislosti s COVID-19
Rozbaliť84/2021 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 115/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška úhrad zdravotnej poisťovne za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a ambulantnej pohotovostnej služby, spôsob výpočtu a pravidlá výpočtu týchto úhrad v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 58/2019 Z. z.
Rozbaliť74/2021 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre odvetvie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v SR na rok 2021
Rozbaliť42/2021 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby na rok 2021
Rozbaliť28/2021 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
Rozbaliť5/2021 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
Rozbaliť447/2020 Z. z. - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť432/2020 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2021
Rozbaliť431/2020 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2021
Rozbaliť413/2020 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
Rozbaliť392/2020 Z. z. - Novela zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
Rozbaliť391/2020 Z. z. - Zákon o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní
Rozbaliť388/2020 Z. z. - Nález Ústavného súdu vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 82b ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z
Rozbaliť385/2020 Z. z. - Opatrenie o úprave súm a koeficientov kompenzačného príspevku baníkom
Rozbaliť384/2020 Z. z. - Opatrenie o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi
Rozbaliť383/2020 Z. z. - Opatrenie o úprave súm prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa
Rozbaliť382/2020 Z. z. - Opatrenie o ustanovení súm rodičovského príspevku
Rozbaliť361/2020 Z. z. - Oznámenie o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
Rozbaliť333/2020 Z. z. - Novela nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.