Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 1 578 výsledkov k 4. 12. 2021
...
Rozbaliť453/2021 Z. z. - Novela zákona o štátnej službe
Rozbaliť443/2021 Z. z. - Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2018 - 2022 z 31. mája 2018 uzatvoreného 1. septembra 2021 medzi Odborovým zväzom KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky
Rozbaliť435/2021 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov
Rozbaliť409/2021 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť400/2021 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
Rozbaliť355/2021 Z. z. - Novela zákona o sociálnom poistení
Rozbaliť353/2021 Z. z. - Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2022
Rozbaliť331/2021 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
Rozbaliť310/2021 Z. z. - Novela zákona o byrokracii
Rozbaliť285/2021 Z. z. - Oznámenie o uložení Dodatku č. 7 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa
Rozbaliť283/2021 Z. z. - Zákon o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu
Rozbaliť255/2021 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie
Rozbaliť244/2021 Z. z. - Opatrenie o úprave súm životného minima
Rozbaliť218/2021 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť205/2021 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
Rozbaliť204/2021 Z. z. - Oznámenie o vydaní opatrenia o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2021
Rozbaliť186/2021 Z. z. - Novela Colného zákona
Rozbaliť185/2021 Z. z. - Oznámenie o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti
Rozbaliť153/2021 Z. z. - Oznámenie o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa
Rozbaliť103/2021 Z. z. - Nariadenie vlády o ďalšom predĺžení podporného obdobia v nezamestnanosti počas mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu v súvislosti s COVID-19
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.