Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 1 592 výsledkov k 25. 2. 2021
...
Rozbaliť78/2021 Z. z. - Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní opatrenia zo 16. februára 2021 č. 25/2021 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2021
Rozbaliť77/2021 Z. z. - Uznesenie vlády č. 89 k návrhu aktualizácie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Rozbaliť64/2021 Z. z. - Uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č. 77
Rozbaliť54/2021 Z. z. - Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť50/2021 Z. z. - Uznesenie vlády č. 78 k návrhu na vyhlásenie mapy okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19
Rozbaliť49/2021 Z. z. - Uznesenie vlády č. 77 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu
Rozbaliť41/2021 Z. z. - Vyhláška o odbornej justičnej stáži
Rozbaliť38/2021 Z. z. - Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 64 k návrhu na zmenu uznesenia vlády SR č. 30
Rozbaliť37/2021 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 423/2020 Z. z.
Rozbaliť24/2021 Z. z. - Vyhláška o vykonávaní pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu
Rozbaliť23/2021 Z. z. - Nález Ústavného súdu vo veci nevyhovenia návrhu na vyslovenie nesúladu § 12 ods. 10 v spojenís § 12 ods. 9 a § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 657/2004 Z. z.
Rozbaliť14/2021 Z. z. - Uznesenie vlády č. 44 k návrhu na predĺženie trvania opatrení prijatých uznesením vlády č. 1
Rozbaliť8/2021 Z. z. - Uznesenie vlády k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky
Rozbaliť4/2021 Z. z. - Uznesenie Národnej rady k návrhu vlády SR na vyslovenie súhlasu s predĺžením núdzového stavu z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v súvislosti so vznikom pandémie
Rozbaliť2/2021 Z. z. - Novela nariadenia vlády na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s COVID-19
Rozbaliť1/2021 Z. z. - Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1 k návrhu na zmenu prijatých opatrení
Rozbaliť453/2020 Z. z. - Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 808 k návrhu na zmenu opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov prijatých uznesením vlády SR č. 807 z 29. decembra 2020 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ne
Rozbaliť440/2020 Z. z. - Novela vyhlášky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy
Rozbaliť439/2020 Z. z. - Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu
Rozbaliť427/2020 Z. z. - Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 807 k návrhu na predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.