Oznámenie č. o4/c40/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 40/1989
Platnosť od 30.12.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. februárom 1990.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené