Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 5 122 výsledkov k 2. 8. 2021
...
Rozbaliť305/2021 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť304/2021 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť301/2021 Z. z. - Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
Rozbaliť295/2021 Z. z. - Oznámenie o opatrení o zmene výnosu o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
Rozbaliť294/2021 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Chotčianky
Rozbaliť293/2021 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Horný tok Výravy
Rozbaliť292/2021 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Laborec
Rozbaliť291/2021 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje národná prírodná rezervácia Plavno
Rozbaliť290/2021 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Pokoradzské jazierka
Rozbaliť289/2021 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Brezové
Rozbaliť287/2021 Z. z. - Novela zákona o kybernetickej bezpečnosti
Rozbaliť278/2021 Z. z. - Oznámenie o vydaní rozhodnutia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorým sa určuje zoznam relevantných trhov
Rozbaliť273/2021 Z. z. - Novela zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
Rozbaliť263/2021 Z. z. - Novela zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti
Rozbaliť262/2021 Z. z. - Novela zákona o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty
Rozbaliť260/2021 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby v zákone č. 252/2021 Z. z.
Rozbaliť239/2021 Z. z. - Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia zo 14. júna 2021 č. 1/2021, ktorým sa mení opatrenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky z 30. novembra 2011 č. O-22/2011 o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla
Rozbaliť232/2021 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 96/2021 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 v znení vyhlášky č. 161/2021 Z. z.
Rozbaliť228/2021 Z. z. - Novela nariadenie na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19
Rozbaliť222/2021 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.