Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 330 výsledkov k 20. 9. 2019
...
Rozbaliť81/2019 Z. z. - Oznámenie o vydaní opatrenia o podrobnostiach o stravovaní osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda
Rozbaliť62/2019 Z. z. - Novela zákona o Vojenskej polícii
Rozbaliť398/2018 Z. z. - Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. decembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate
Rozbaliť69/2018 Z. z. - Zákon o kybernetickej bezpečnosti s komentárom
Rozbaliť18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov
Rozbaliť426/2015 Z. z. - Vyhláška o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka
Rozbaliť420/2015 Z. z. - Oznámenie o výnose o stupňoch vojenských vyznamenaní
Rozbaliť383/2015 Z. z. - Oznámenie o výnose o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny
Rozbaliť382/2015 Z. z. - Oznámenie o výnose o druhoch vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov
Rozbaliť381/2015 Z. z. - Oznámenie o výnose na účely nároku na dodatkovú dovolenku
Rozbaliť380/2015 Z. z. - Vyhláška o posudzovaní spôsobilosti na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy
Rozbaliť378/2015 Z. z. - Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave
Rozbaliť281/2015 Z. z. - Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov
Rozbaliť145/2014 Z. z. - Oznámenie o výnose o podmienkach uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície
Rozbaliť144/2014 Z. z. - Oznámenie o výnose o identifikácii výbušnín, výbušných predmetov a munície
Rozbaliť345/2012 Z. z. - Zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe
Rozbaliť328/2012 Z. z. - Vyhláška o evakuácii
Rozbaliť220/2012 Z. z. - Vyhláška o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie
Rozbaliťr1/c33/2012 Z. z. - Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 114/2012 Z. z.
Rozbaliť114/2012 Z. z. - Vyhláška o spôsobe označenia územia vojenského obvodu a jeho častí
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené