Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 333 výsledkov k 27. 9. 2020
...
Rozbaliť492/2019 Z. z. - Nariadenie, ktorým sa zrušuje nariadenieo bezpečnosti lietadiel tretích štátov používajúcich letiská na území Slovenskej republiky
Rozbaliť477/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť443/2019 Z. z. - Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o požadovaných študijných odboroch a učebných odboroch stredného vzdelania, požadovaných študijných odboroch vysokoškolského vzdelania na výkon funkcie a o požadovanej odbornej spôsobilosti na výkon niektorých odborných činností v štátnej službe profesionálnych vojakov
Rozbaliť377/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
Rozbaliť81/2019 Z. z. - Oznámenie o vydaní opatrenia o podrobnostiach o stravovaní osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda
Rozbaliť62/2019 Z. z. - Novela zákona o Vojenskej polícii
Rozbaliť398/2018 Z. z. - Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. decembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 4. decembra 2015 č. ÚLP-11-32/2015-OdL, ktorým sa ustanovujú druhy vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok, špecifických znakov vojenskej rovnošaty, ich nosenie a používanie a spôsob nosenia vyznamenaní na vojenskej rovnošate
Rozbaliť69/2018 Z. z. - Zákon o kybernetickej bezpečnosti s komentárom
Rozbaliť18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov
Rozbaliť426/2015 Z. z. - Vyhláška o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka
Rozbaliť420/2015 Z. z. - Oznámenie o výnose o stupňoch vojenských vyznamenaní
Rozbaliť383/2015 Z. z. - Oznámenie o výnose o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny
Rozbaliť382/2015 Z. z. - Oznámenie o výnose o druhoch vojenskej rovnošaty, výstrojových súčiastok a špecifických znakov
Rozbaliť381/2015 Z. z. - Oznámenie o výnose na účely nároku na dodatkovú dovolenku
Rozbaliť380/2015 Z. z. - Vyhláška o posudzovaní spôsobilosti na prijatie do dobrovoľnej vojenskej prípravy
Rozbaliť378/2015 Z. z. - Zákon o dobrovoľnej vojenskej príprave
Rozbaliť281/2015 Z. z. - Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov
Rozbaliť145/2014 Z. z. - Oznámenie o výnose o podmienkach uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície
Rozbaliť144/2014 Z. z. - Oznámenie o výnose o identifikácii výbušnín, výbušných predmetov a munície
Rozbaliť345/2012 Z. z. - Zákon o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.