Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 383 výsledkov k 4. 12. 2021
...
Rozbaliť453/2021 Z. z. - Novela zákona o štátnej službe
Rozbaliť353/2021 Z. z. - Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2022
Rozbaliť331/2021 Z. z. - Oznámenie o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
Rozbaliť255/2021 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie
Rozbaliť28/2021 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty
Rozbaliť413/2020 Z. z. - Opatrenie, ktorým sa ustanovuje platový koeficient príslušného štátu
Rozbaliť326/2020 Z. z. - Novela zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
Rozbaliť325/2020 Z. z. - Novela zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
Rozbaliť324/2020 Z. z. - Novela zákona o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch
Rozbaliť16/2020 Z. z. - Oznámenie o vydaní opatrenia, ktorým sa mení výnos o podrobnostiach výpočtu platového koeficientu príslušnej krajiny
Rozbaliť493/2019 Z. z. - Nariadenie o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby
Rozbaliť472/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Rozbaliť471/2019 Z. z. - Novela zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky
Rozbaliť470/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť385/2019 Z. z. - Zákon o kompenzačnom príspevku baníkom
Rozbaliť338/2019 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Rozbaliť307/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Rozbaliť224/2019 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rozbaliť223/2019 Z. z. - Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
Rozbaliť218/2019 Z. z. - Novela zákona o verejných prácach
...
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.