3. Čas strávený na pracovnej ceste vo väzbe na cestovné náhrady a odmeňovanie

Pre posúdenie času zamestnanca, ktorý strávi na pracovnej ceste, je potrebné rozlišovať čas:

  • strávený na pracovnej ceste v rámci rozvrhnutého pracovného času zamestnanca – tento čas je potrebné posudzovať podľa § 37 zákona o cestovných náhradách,
  • strávený na pracovnej ceste mimo rámca rozvrhnutého pracovného času zamestnanca s rozlíšením, či zamestnanec v rámci tohto času vykonával prácu alebo nie – tento čas sa môže posudzovať podľa Zákonníka práce (napr. práca nadčas, práca vo sviatok, pracovná pohotovosť) alebo sa naň vôbec neprihliada (napr. vo väzbe na odmeňovanie).

Autori: Ing. Miroslav Mačuha Ing. Ľuboslava Minková
Právny stav od: 1. 11. 2016
Právny stav do: 30. 6. 2019
Dátum publikácie: 25. 11. 2016
Prameň: Personálny a mzdový poradca podnikateľa / PMPP - 2017 / PMPP - 1/2017
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Riadenie práce / Pracovno - právne vzťahy


Obsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Ľuboslava Minková, Ing. Miroslav Mačuha

Súvisiace odborné články

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené