Protispoločenská činnosť

Vzťahuje sa zákon č. 307/2014 Z. z. aj na poslancov mestského zastupiteľstva, keďže v § 2 ods. 1 písm. b) sa uvádza: „oznámením uvedie skutočnosti, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie...“? Môže poslanec MsZ podať podnet v zmysle tohto zákona hlavnému kontrolórovi mesta? A ak má takýto poslanec zamestnanú manželku na úrade, vzťahuje sa prípadná ochrana aj na ňu?

Autori: JUDr. Katarína Bystrická (www.pravnecentrum.sk)
Právny stav od: 1. 1. 2015
Dátum publikácie: 13. 11. 2015 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Katarína Bystrická (www.pravnecentrum.sk)

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 307/2014 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené