Opatrenia súvisiace s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Dňa 1. januára 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, ľudovo nazývaný aj ako zákon o whistleblowingu. Prijatím novej právnej úpravy vznikajú zamestnávateľom nové povinnosti, ktoré spočívajú v zavedení vnútorného systému vybavovania podnetov, vedení evidencie podnetov a vo vytvorení interného predpisu týkajúceho sa preverovania podnetov, v opačnom prípade im hrozí pokuta až do výšky 20 000 eur, ktorú môže po 1. 7. 2015 ukladať inšpektorát práce. Keďže odhaľovanie negatívnych javov sa môže spájať s rizikom a škodlivými následkami pre účastníkov, ktorí sa na ňom aktívne podieľajú z pozície oznamovateľov, je potrebné, aby štát flexibilne reagoval a chránil ich pred možnými hrozbami. Novoprijatá úprava poskytuje ochranu osobám (oznamovateľom závažnej protispoločenskej činnosti) pred neoprávnenými postihmi, ku ktorým môže dochádzať v súvislosti s ich oznámeniami v pracovnoprávnych vzťahoch, v štátnozamestnaneckých a v služobných pomeroch. 

Autori: JUDr. Renáta Považanová
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 28. 2. 2019
Dátum publikácie: 25. 2. 2015
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2015
Oblasti práva:
Správne právo / Informácie, informačný systém / Informácie; Správne právo / Samospráva
Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Riadenie práce / Pracovno - právne vzťahyObsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Renáta Považanová

Prílohy

  • Interný predpis - Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. / 59 kB

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 307/2014 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené