2. Povinnosť zamestnávateľa a orgánu verejnej moci vytvoriť vnútorný systém, termín a sankcie za nesplnenie povinnosti

Príspevok vysvetľuje povinnosť zamestnávateľov a orgánov verejnej moci vytvoriť vnútorný systém vybavovania podnetov zamestnancov o protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedeli v rámci svojho zamestnania, termín a sankcie za nesplnenie tejto povinnosti podľa zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a ochranu podávateľa podnetu, ktorou môže byť pozastavenie účinnosti pracovnoprávneho úkonu, právna pomoc a možnosť poskytnúť oznamovateľovi odmenu. 

Autori: Ing. Jolana Strýčková
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 28. 2. 2019
Dátum publikácie: 5. 3. 2015
Prameň:
Dane a účtovníctvo / DaÚ - 2015 / DaÚ - 2/2015
Personálny a mzdový poradca podnikateľa / PMPP - 2015 / PMPP - 6-7/2015
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Riadenie práce / Pracovno - právne vzťahyObsah

 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Jolana Strýčková

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 307/2014 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené