Oznamovanie protispoločenskej činnosti

V právnom poriadku Slovenskej republiky existuje nový zákon, ktorý je účinný od 1. januára 2015. Dôvodom novej úpravy je záujem spoločnosti na predchádzaní a odhaľovaní protiprávnej, resp. protispoločenskej činnosti – potreba prijímania rôznych ochranných opatrení pre osoby, ktoré majú informácie o takejto činnosti a chcú ich oznámiť príslušným orgánom so zámerom odhaliť jej páchateľov. Tento článok sa bude venovať nielen povinnostiam vyplývajúcim zo zákona o oznamovaní protispoločenskej činnosti, ktoré sú povinné pre zamestnávateľov, ktorí majú viac ako 50 zamestnancov, ale aj z pohľadu zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Autori: JUDr. Marcela Macová, PhD.
Právny stav od: 1. 1. 2015
Právny stav do: 28. 2. 2019
Dátum publikácie: 4. 9. 2015
Prameň: Personálny a mzdový poradca podnikateľa / PMPP - 2015 / PMPP - 12-13/2015
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Riadenie práce / Pracovno - právne vzťahy 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: JUDr. Marcela Macová, PhD.

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov
  • 307/2014 Z. z. Zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené