Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

podľa § 43 ods. 2 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky, Slovenským výborom odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva a Slovenským výborom odborového zväzu pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu vydalo výnos z 28. decembra 1988 č. 4 774/1988-C/4, ktorým sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva zdravotníctva SSR z 28. augusta 1980 č. Z-6 300/1980-C/4 o platových pomeroch zdravotníckych pracovníkov, uverejnená pod č. 5/1980 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR a registrovaná v čiastke 2/1981 Zb. a úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR z 9. septembra 1980 č. 421-5 500/1980 o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v zariadeniach sociálneho zabezpečenia, uverejnená v čiastke 10/1980 Spravodajcu Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR a registrovaná v čiastke 44/1980 Zb.

Predmetným výnosom sa zrušujú

1. výnos Ministerstva zdravotníctva SSR z 29. septembra 1987 č. Z-5 989/1987-C/4, ktorým sa mení a dopĺňa úprava z 28. augusta 1980 č. Z-6 300/1980-C/4 o platových pomeroch zdravotníckych pracovníkov, uverejnený pod č. 12/1987 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR a registrovaný v čiastke 26/1987 Zb.;

2. úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR z 30. novembra 1987 č. 422-8628/1987, ktorou sa mení a dopĺňa úprava z 9. septembra 1980 č. 421-5 500/1980 o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov v zariadeniach sociálneho zabezpečenia.

Tento výnos nadobudol účinnosť 1. februárom 1989 a je uverejnený pod č. 15/1988 Vestníka Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky. Možno doň nazrieť na odboroch zdravotníctva a odboroch sociálnych vecí krajských a okresných národných výborov, v ústavoch národného zdravia a na Ministerstve zdravotníctva a sociálnych vecí SSR.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.