Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 79 výsledkov k 4. 12. 2021
Rozbaliť324/2021 Z. z. - Novela vyhlášky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta
Rozbaliť369/2020 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Rozbaliť303/2020 Z. z. - Novela vyhlášky o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach
Rozbaliť295/2020 Z. z. - Novela vyhlášky o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach
Rozbaliť183/2020 Z. z. - Vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie mobilného odberového miesta
Rozbaliť182/2020 Z. z. - Vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie epidemiologickej ambulancie
Rozbaliť445/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene výnosu ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné, certifikačné študijné programy a pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Rozbaliť189/2019 Z. z. - Vyhláška na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu
Rozbaliť165/2019 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby
Rozbaliť164/2019 Z. z. - Oznámenie zmene výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe
Rozbaliť74/2019 Z. z. - Vyhláška o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Rozbaliť38/2018 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 34/2018 Z. z.
Rozbaliť53/2014 Z. z. - Oznámenie o výnose o minimálnych štandardoch pre študijné programy
Rozbaliť9/2014 Z. z. - Vyhláška o hlásení údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov
Rozbaliť401/2013 Z. z. - Oznámenie o výnose štandardov pre študijné programy
Rozbaliť316/2012 Z. z. - Oznámenie o minimálnych štandardoch pre špecializačné študijné programy
Rozbaliť254/2012 Z. z. - Oznámenie o minimálnych štandardoch pre špecializačné študijné programy
Rozbaliť62/2012 Z. z. - Zákon o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek
Rozbaliť513/2011 Z. z. - Nariadenie o používaní profesijných titulov a ich skratiek na výkon zdravotníckeho povolania
Rozbaliť464/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.