Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 85 výsledkov k 4. 7. 2020
Rozbaliť182/2020 Z. z. - Vyhláška o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie epidemiologickej ambulancie
Rozbaliť158/2020 Z. z. - Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti zdravotníctva v súvislosti s mimoriadnymi opatreniami súvisiacimi so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
Rozbaliť445/2019 Z. z. - Oznámenie o zmene výnosu ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné, certifikačné študijné programy a pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Rozbaliť444/2019 Z. z. - Vyhláška minimálnych požiadavkách na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta
Rozbaliť189/2019 Z. z. - Vyhláška na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu
Rozbaliť165/2019 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby
Rozbaliť164/2019 Z. z. - Oznámenie zmene výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe
Rozbaliť270/2018 Z. z. - Novela zákona o vysokých školách
Rozbaliť87/2018 Z. z. - Zákon o radiačnej ochrane
Rozbaliť38/2018 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 34/2018 Z. z.
Rozbaliť23/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení
Rozbaliť22/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
Rozbaliť349/2017 Z. z. - Vyhláška o náležitostiach žiadosti na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
Rozbaliť225/2017 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie zdravotníckych zariadení
Rozbaliť84/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
Rozbaliť53/2016 Z. z. - Oznámenie o výnose, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a zdravotných výkonov
Rozbaliť388/2016 Z. z. - Oznámenie o zozname pre klasifikačný systém diagnosticko – terapeutických skupín.
Rozbaliť125/2014 Z. z. - Oznámenie o výnose o požiadavkách na zabezpečenie a vybavenie zdravotníckych zariadení
Rozbaliť10/2014 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve
Rozbaliť89/2013 Z. z. - Vyhláška o vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej služby
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené