Výsledky vyhľadávania v Zbierke zákonov SR: 82 výsledkov k 18. 11. 2019
Rozbaliť189/2019 Z. z. - Vyhláška na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a dispečingu
Rozbaliť165/2019 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovujú sídla staníc záchrannej zdravotnej služby
Rozbaliť164/2019 Z. z. - Oznámenie zmene výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe
Rozbaliť270/2018 Z. z. - Novela zákona o vysokých školách
Rozbaliť258/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
Rozbaliť87/2018 Z. z. - Zákon o radiačnej ochrane
Rozbaliť38/2018 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 34/2018 Z. z.
Rozbaliť23/2018 Z. z. - Oznámenie o opatrení na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych zariadení
Rozbaliť22/2018 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú spádové územia a pevné body pre ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
Rozbaliť349/2017 Z. z. - Vyhláška o náležitostiach žiadosti na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
Rozbaliť225/2017 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie zdravotníckych zariadení
Rozbaliť84/2016 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
Rozbaliť53/2016 Z. z. - Oznámenie o výnose, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a zdravotných výkonov
Rozbaliť388/2016 Z. z. - Oznámenie o zozname pre klasifikačný systém diagnosticko – terapeutických skupín.
Rozbaliť125/2014 Z. z. - Oznámenie o výnose o požiadavkách na zabezpečenie a vybavenie zdravotníckych zariadení
Rozbaliť10/2014 Z. z. - Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zoznam štatistických výkazov v zdravotníctve
Rozbaliť89/2013 Z. z. - Vyhláška o vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej služby
Rozbaliť129/2012 Z. z. - Vyhláška o požiadavkách na správnu lekárenskú prax
Rozbaliť523/2011 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na materiálne a priestorové vybavenie očných optík
Rozbaliť464/2011 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené