Hlavné povinnosti podnikateľa v oblasti ochrany zdravia zamestnancov a z nich vyplývajúca dokumentácia

Aké hlavné povinnosti ukladá legislatíva fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám v oblasti ochrany zdravia zamestnancov (uvedenie priestorov do prevádzky, kategorizácia prác a posúdenie rizík, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti na prácu, evidencia zamestnancov, prevádzkový poriadok, karcinogénne, mutagénne, chemické a toxické látky)?

Autori: MUDr. Viliam Bršiak, MPH
Právny stav od: 21. 7. 2020
Dátum publikácie: 25. 8. 2020
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2020
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Archívne verzie

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 115/2006 Z. z. Nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku
  • 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
  • 355/2006 Z. z. Nariadenie o ochrane zamestnancov pred expozíciou chemickým faktorom pri práci
  • 356/2006 Z. z. Nariadenie o rizikách pri práci s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom
  • 391/2006 Z. z. Nariadenie o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
  • 395/2006 Z. z. Nariadenie o poskytovaní a používaní ochranných pracovných prostriedkov
  • 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
  • 448/2007 Z. z. Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia
  • 67/2010 Z. z. Chemický zákon

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.