Ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickým poľom

Novelou sa zrušila povinnosť predkladať na schválenie prevádzkový poriadok alebo návrh na jeho zmenu príslušnému orgánu verejného zdravotníctva. Prevádzkový poriadok je ale naďalej potrebné mať na pracovisku vypracovaný. Nariadenie upravuje požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu a na predchádzanie týmto rizikám, požiadavky na posúdenie rizík spojených s expozíciou elektromagnetickému poľu a na ochranné a preventívne opatrenia určené na predchádzanie týmto rizikám, požiadavky na informovanie a odborný výcvik exponovaných zamestnancov, ako aj požiadavky na súvisiaci zdravotný dohľad.

Autori: MUDr. Viliam Bršiak, MPH
Právny stav od: 24. 11. 2020
Dátum publikácie: 1. 3. 2021
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2021
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace odborné články

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
  • 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
  • 209/2016 Z. z. Nariadenie o ochrane zamestnancov pred rizikami s elektromagnetickým poľom

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.