Oznámenie č. o9/c34/1989 Zb.Oznámenie o vydaní všeobecne záväzných právnych predpisov

Čiastka 34/1989
Platnosť od 22.12.1989
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť 1. aprílom 1989.

Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky

podľa § 123 ods. 2 Zákonníka práce v znení zákona č. 188/1988 Zb. a po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom financií, cien a miezd SSR a Slovenským výborom Odborového zväzu pracovníkov obchodu vydalo výnos MOCR SSR z 31. marca 1989 č. 134/89-21 o odmeňovaní pracovníkov a usmerňovaní mzdových prostriedkov v spoločných podnikoch vo vnútornom obchode a cestovnom ruchu SSR.

Výnos upravuje odchýlky o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov v spoločnom podniku založenom podľa uznesenia vlády ČSSR z 22. 8. 1985 č. 187 o zakladaní a činnosti spoločných podnikov čsl. subjektov a subjektov z nesocialistických štátov od všeobecne záväznej právnej úpravy obsiahnutej v úprave FMPSV č. 51-12430-3156 z 12. septembra 1984 (reg. v čiastke 22/1984 Zb.). Výnos ďalej upravuje poskytovanie jednorazových odmien členom riadiacich a revíznych orgánov spoločných podnikov, odchýlky pri priznávaní odmien vedúcim a ostatným pracovníkom týchto organizácií, ako aj odchýlky pri usmerňovaní mzdových prostriedkov v spoločných podnikoch od všeobecne záväznej právnej úpravy.

Výnos nadobudol účinnosť 1. aprílom 1989 a je uverejnený vo Vestníku MOCR SSR v čiastke 4/1989 pod. poradovým číslom 13.

Do úpravy možno nazrieť na Ministerstve obchodu a cestovného ruchu SSR.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.